Dzisiaj jest : 15 kwietnia 2021 - Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne

Czytania na dziś

15 IV 2021 r., Czwartek
Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne
Czytanie pierwsze
(Dz 5, 27-33)
Ewangelia
(J 3, 31-36)

Drodzy Parafianie!

18.01.2016 r.
zdjęcie do artykułu
Drodzy Parafianie!
 
Zgodnie z obowiązującym prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku dochodowego za rok 2015 na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Na terenie Diecezji Łomżyńskiej kościelną organizacją pożytku publicznego jest „CARITAS BLIŹNIM" wspierająca działalność statutową Caritas Diecezji Łomżyńskiej.
 
Zwracam się z prośbą do Państwa o ofiarność, która kosztuje tak niewiele. Proszę o przekazanie 1% podatku dochodowego na „CARITAS BLIŹNIM" ze wskazaniem dla „Hospicjum w Ostrolęce", a otrzymane środki przeznaczymy na potrzeby tej placówki. Jeśli nie wpiszemy wskazania, to środki będą przeznaczone na dzieła miłosierdzia: dożywianie ubogich, leczenie chorych, wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz opiekę nad bezdomnymi.
 
Informacja o nr KRS „CARITAS BLIŹNIM" znajduje się na plakatach, obrazkach kolędowych i w Głosie Katolickim.
Bez tej corocznej ofiary serc nie bylibyśmy w stanie dopomóc tak dużej liczbie potrzebujących. Za okazgrmoc.,,skladam serdeczne „Bóg Zapłać".
 
Z pamięcią w modlitwie
Dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej