Dzisiaj jest : 21 listopada 2014 - Nawrócenie Zacheusza

Czytania na dziś

21 XI 2017 r., Wtorek
Nawrócenie Zacheusza
Czytanie pierwsze
2 Mch 6, 18-31
Ewangelia
Łk 19, 1-10

DZIEŃ IMIENIN KSIĘDZA MARKA

26.05.2017 r.
...
Życzymy Ci: abyś jako duszpasterz dążył do celu i ciągle odkrywał dar i sens swojego powołania. Odwagi, byś stale przed ludźmi odkrywał skarb Bożych tajemnic i strzegł tego co zostało Kościołowi powierzone. Oby wszelkie przeciwności stojące na kapłańskiej drodze nigdy Cię nie zniechęcały, lecz umacniały i prowadziły do świętości.
Idź przez życie tak jak dotąd z dobrocią w sercu otoczony ludzką życzliwością. Niech Jezus Chrystus obdarza Cie wszelkimi łaskami, a Matka Najświętsza niech ma Cię zawsze w swojej opiece.
Patronie naszego Kapłana Św. Marku Ewangelisto - Twojej szczególnej opiece polecamy Ks. Marka wstawiaj się za nim u tronu Bożego! Niech Duch Święty prowadzi, oświeca, wspiera i kształtuje serce kapłańskie na wzór Najświętszego Serca Jezusa.
Pamiętamy zawsze w modlitwie My Wierni Parafianie :)
SZCZĘŚĆ BOŻE!