Dzisiaj jest : 18 czerwca 2019 - Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski

Czytania na dziś

LITURGIA

14 czerwca 2019 r., Piątek
Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
Wymagania nowego Prawa w dziedzinie czystości

Rok C, I

PIERWSZE CZYTANIE
(2 Kor 4, 7-15) Bóg, który wskrzesił Jezusa, przywróci życie także nam

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Ciągle bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was ? życie.

A że mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano: ?Uwierzyłem, dlatego przemówiłem?, my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska, obfitująca we wdzięczność wielu, pomnażała się Bogu na chwałę.

PSALM
(Ps 116B (115), 10-11. 15-16. 17-18 (R.: por. 17a))

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
?Jestem w wielkim ucisku?.
I zalękniony wołałem: *
?Każdy człowiek jest kłamcą!?

Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną
Albo: Alleluja

Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
O Panie, jestem Twoim sługą, ?
Twym sługą, synem Twojej służebnicy. *
Ty rozerwałeś moje kajdany.

Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną
Albo: Alleluja

Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.

Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną
Albo: Alleluja

EWANGELIA
(Mt 5, 27-32) Wymagania nowego Prawa w dziedzinie czystości

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

?Słyszeliście, że powiedziano: ?Nie cudzołóż?. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.

Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.

Powiedziano też: ?Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy?. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę ? poza wypadkiem nierządu ? naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa?.