Dzisiaj jest : 29 października 2020 - Jezus wierny swojemu posłannictwu

Czytania na dziś

29 X 2020 r., Czwartek
Jezus wierny swojemu posłannictwu
Czytanie pierwsze
(Ef 6, 10-20)
Ewangelia
(Łk 13, 31-35)

LITURGIA

19 października 2020 r., Poniedziałek
wspomnienie św. Pawła od Krzyża, prezbitera albo wspomnienie świętych męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues?a, prezbiterów, oraz Towarzyszy
Gromadzić skarby przed Bogiem

Rok A, II

PIERWSZE CZYTANIE
(Ef 2, 1-10) Bóg przywróci nas razem z Chrystusem do życia

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni.

A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia ? łaską bowiem jesteście zbawieni ? razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich ? w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas, w Chrystusie Jezusie.

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

PSALM
(Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3b))

Służcie Panu z weselem, *
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, ?
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Bóg sam nas stworzył, my Jego własnością

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, ?
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, ?
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

Bóg sam nas stworzył, my Jego własnością

EWANGELIA
(Łk 12, 13-21) Gromadzić skarby przed Bogiem

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: ?Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem?.

Lecz On mu odpowiedział: ?Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą??

Powiedział też do nich: ?Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia?.

I opowiedział im przypowieść: ?Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: ?Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów?. I rzekł: ?Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!? Lecz Bóg rzekł do niego: ?Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś??

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga?.