Dzisiaj jest : 15 kwietnia 2021 - Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne

Czytania na dziś

15 IV 2021 r., Czwartek
Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne
Czytanie pierwsze
(Dz 5, 27-33)
Ewangelia
(J 3, 31-36)

LITURGIA

9 kwietnia 2021 r., Piątek
Piątek w oktawie Wielkanocy
Ukazanie się Zmartwychwstałego nad Jeziorem Tyberiadzkim

Rok B, I

PIERWSZE CZYTANIE
(Dz 4, 1-12) Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr i Jan przemawiali do ludu, po uzdrowieniu chromego, podeszli do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo już był wieczór. A wielu z tych, którzy słyszeli naukę, uwierzyło. Liczba mężczyzn sięgała pięciu tysięcy.

Następnego dnia zebrali się ich przełożeni i starsi, i uczeni w Jeruzalem: arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. Postawiwszy ich pośrodku, pytali: ?Czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to??

Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich: ?Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka ? którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych ? że dzięki Niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy.

On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni?.

PSALM
(Ps 118 (117), 1b-2 i 4. 22-24. 25-27a (R.: por. 22))

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi: ?
?Jego łaska na wieki?. *
Niech wyznawcy Pana głoszą: ?Jego łaska na wieki?.

Kamień wzgardzony stał się fundamentem
Albo: Alleluja

Kamień odrzucony przez budujących ?
stał się kamieniem węgielnym. *
Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.
Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się nim i weselmy.

Kamień wzgardzony stał się fundamentem
Albo: Alleluja

O Panie, Ty nas wybaw, *
pomyślność daj nam, o Panie!
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, ?
błogosławimy wam z Pańskiego domu. *
Pan jest Bogiem i daje nam światło.

Kamień wzgardzony stał się fundamentem
Albo: Alleluja

EWANGELIA
(J 21, 1-14) Ukazanie się Zmartwychwstałego nad Jeziorem Tyberiadzkim

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: ?Idę łowić ryby?. Odpowiedzieli mu: ?Idziemy i my z tobą?. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili.

A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus.

A Jezus rzekł do nich: ?Dzieci, macie coś do jedzenia??

Odpowiedzieli Mu: ?Nie?.

On rzekł do nich: ?Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie?. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.

Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: ?To jest Pan!? Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę ? był bowiem prawie nagi ? i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko ? tylko około dwustu łokci.

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: ?Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście?. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: ?Chodźcie, posilcie się!? Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: ?Kto Ty jesteś??, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im ? podobnie i rybę.

To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.