header

Dzisiaj jest : 16 października 2021 - Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

Parafia Zbawiciela Świata

w Ostrołęce

Czytania na dziś

16 X 2021 r., Sobota
Czytanie pierwsze
(Rz 4, 13. 16-18)
Czytanie drugie
(1 Tm 5, 3-10)
Ewangelia
(Łk 12, 8-12)

Dzisiaj Czcimy

2005-04-19T10:16:00+02:00 zbawiciel.ostroleka.pl

Ruch Światło - Życie (Oaza)

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż - patrz powyżej).

Duchowość Ruchu Światło-Życie została wyrażona w "Drogowskazach Nowego Człowieka".

Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja - katechumenat - diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacji.

Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to: metoda "światło-życie", przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego, oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna.

Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty.

Nasza Oaza trwa i kształtuję się od dawna. Jesteśmy dość dużą gromadką dziecięco-młodzieżową skupiającą się w 5 małych grupkach formacyjnych. Każda grupa liczy ok. 10 osób i posiada swojego opiekuna-animatora. Moderatorem, czyli osobą, która się opiekuje nami wszystkimi jest obecnie ks. Adam Ulatowski b>. Animator spotyka się raz w tygodniu w salce oazowej z uczestnikami swej grupy i prowadzi rozmowy, dyskusje, rozważane jest Pismo św. Praca w oazie w ciągu roku polega przede wszystkim na budowaniu i wzmacnianiu więzi we wspólnocie.
Angażujemy się także w parafii poprzez przygotowanie liturgii do Mszy Świętej, organizujemy także nabożeństwa, czuwania, adoracje.

Wiemy, że Pana Boga można chwalić każdą czynnością, także zabawą, śpiewem i tańcem, organizujemy wiele ciekawych form spędzania czasu. Nie brak, więc w oazie rajdów, ognisk, zabaw andrzejkowych, mikołajkowych, koncertów, wycieczek.

Jesteśmy młodymi ludźmi, chrześcijanami, którzy doświadczyli Boga lub, którzy Go szukają i pragną wędrować z Nim przez życie we wspólnocie Kościoła.

Ks. Adam