Dzisiaj jest : 15 kwietnia 2021 - Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne

Czytania na dziś

15 IV 2021 r., Czwartek
Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne
Czytanie pierwsze
(Dz 5, 27-33)
Ewangelia
(J 3, 31-36)

Słowo Biskupa Łomżyńskiego na trwający Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

06.10.2019 r.
zdjęcie do artykułu
Ks. Kazimierz Wojno, fot. karbowysac/twitter

Bracia i Siostry!

Ojciec Święty Franciszek ogłosił październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Uczynił to z okazji 100 – lecia Listu apostolskiego Maximum illud Banadykta XV, którego celem było zachęcenie chrześcijan do poznawania i podejmowania odpowiedzialności za misje.

Ja również, jako Wasz Pasterz mam nadzieję, że miesiąc ten przeżywany pod hasłem „Ochrzczeni i posłani”, przyczyni się do pogłębienia naszej wspólnej świadomości misji ad gentes oraz pomoże w misyjnej przemianie życia. Wyrażam też pragnienie, aby dla każdego z nas była to okazja do rozpalenia w sercu miłości do dzieła misyjnego Kościoła oraz do autentycznej przemiany naszych parafii we wspólnoty misyjne i ewangelizacyjne.

Zapraszam do gorącej modlitwy różańcowej w intencji misji oraz misjonarzy naszej Diecezji posługujących w krajach misyjnych. Ponadto zachęcam, abyście wsłuchiwali się w świadectwa misjonarzy, które są odczytywane w czasie codziennych nabożeństw różańcowych w naszych parafiach. Dziękujemy też Bogu za Diecezjalny Kongres Misyjny, który zgromadził w Łomży, w dużej mierze, dzieci i młodzież.

Nieoczekiwanie, u początków Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, dotarła do nas wiadomość o tragicznej śmierci ks. Kazimierza Wojno, misjonarza wywodzącego się z naszego prezbiterium. Ksiądz Kazimierz od wielu lat posługiwał w Brazylii i tej ziemi poświęcił całe swoje życie. Przez ofiarę krwi staje się on szczególnym znakiem dla naszego Kościoła lokalnego. Znakiem wzywającym do podjęcia odpowiedzialności za dzieło rozkrzewiania wiary, a zarazem wezwaniem dla tych, którzy mogliby zastąpić go w posłudze misyjnej.  W swoim liście do biskupa, uzasadniającym pragnienie wyjazdu na misje napisał między innymi: „Prośbę [o wyjazd na misje] motywuję tym, że od lat studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży dostrzegam w sobie gorące pragnienie głoszenia Chrystusa bliźnim, którzy odczuwają dotkliwy brak posługi kapłańskiej. Wielokrotnie zastanawiałem się nad podjęciem tej niełatwej decyzji. W miarę upływu czasu to pragnienie nie słabło, ale wzmagało się. Potrzeby Kościoła powszechnego, zachęta naszego Mistrza Jezusa Chrystusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” poruszyły moje sumienie i nakazały powiedzieć: „Oto jestem”. Ufając Bożej pomocy, chciałbym w przyszłości pracować w Brazylii.  Od kilku lat myślę o tym kraju z wielką sympatią. Na ile to możliwe poznaję jego kulturę, przyrodę, obyczaje. Gdzieś tam w sercu rodziło się i rodzi miejsce na drugą ojczyznę ze świadomego wyboru”.

W oparciu o świadectwo naszego zmarłego misjonarza, zwracam się na koniec do dzieci i młodych oraz do dorosłych z prośbą o modlitwę i wspieranie dzieła misyjnego w Diecezji Łomżyńskiej i w naszych parafiach. Może w sercu kogoś z Was zrodzi się pragnienie wyjazdu do odległych krajów, aby głosić tam Ewangelię Chrystusa.

 

Z serca błogosławię!

+Janusz Stepnowski
Biskup Łomżyński