Dzisiaj jest : 29 października 2020 - Jezus wierny swojemu posłannictwu

Czytania na dziś

29 X 2020 r., Czwartek
Jezus wierny swojemu posłannictwu
Czytanie pierwsze
(Ef 6, 10-20)
Ewangelia
(Łk 13, 31-35)

Warto przeczytać

WYMOWA OBRZĘDÓW WIELKIEGO TYGODNIA

23.03.2016 r.

Jan Paweł II

WYMOWA OBRZĘDÓW WIELKIEGO TYGODNIA

19 IV 2000 — Audiencja generalna w Wielką Środę1. Wielkopostna pielgrzymka, którą rozpoczęliśmy w Środę Popielcową, osiąga swój punkt szczytowy w tym tygodniu, słusznie noszącym miano «Wielkiego». W najbliższych dniach bowiem mamy przeżywać na nowo najświętsze wydarzenia z dziejów naszego zbawienia: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

W tych dniach stoi przed nami krzyż jako wymowny symbol miłości Boga do ludzkości. Zarazem w liturgii rozbrzmiewa wołanie konającego Odkupiciela: «Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?» (Mt 27, 46; Mk 15, 34). Ten okrzyk cierpienia staje się bardzo często naszym wołaniem w różnych bolesnych sytuacjach życiowych, które mogą nas głęboko zasmucać, budzić niepokój i poczucie zagrożenia. W chwilach samotności i zagubienia, nierzadkich w życiu człowieka, z serca wierzącego wyrywa się czasem wołanie: Bóg mnie opuścił!

Jednakże męka Chrystusa i Jego wyniesienie do chwały na drzewie krzyża dają nam inny klucz do odczytania takich doświadczeń. Na Golgocie Ojciec nie opuszcza Jednorodzonego Syna w szczytowym momencie Jego ofiary, ale przeciwnie — wypełnia ostatecznie zamysł zbawienia całej ludzkości. W Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu zostaje nam objawione, że w ludzkim życiu to nie śmierć ma ostatnie słowo, ale zwycięstwo Boga nad śmiercią. Boża miłość, w pełni objawiona w tajemnicy paschalnej, zwycięża śmierć i jej przyczynę — grzech (por. Rz 5, 12).

2. W tych dniach Wielkiego Tygodnia wchodzimy w samo serce Bożego zamysłu zbawienia. Kościół pragnie przypomnieć wszystkim, zwłaszcza w obecnym Roku Jubileuszowym, że Chrystus umarł za każdego człowieka, ponieważ dar zbawienia jest powszechny. Kościół ukazuje oblicze Boga ukrzyżowanego, który nie budzi lęku, ale promieniuje miłością i miłosierdziem. Nie sposób pozostać obojętnym wobec ofiary Chrystusa! W sercu człowieka, który rozważa mękę Pana, budzi się spontanicznie uczucie głębokiej wdzięczności. Towarzysząc Mu duchowo w drodze na Kalwarię, można w pewien sposób doświadczyć światłości i radości, promieniujących z Jego zmartwychwstania.

To wszystko przeżyjemy raz jeszcze, z Bożą pomocą, w Triduum Paschalnym. Poprzez wymowne obrzędy Wielkiego Tygodnia liturgia ukaże nam, że między męką a zmartwychwstaniem istnieje nierozerwalna ciągłość. Śmierć Chrystusa zawiera już w sobie zalążek zmartwychwstania.

3. Wstępem do Triduum Paschalnego będzie liturgia Mszy św. Krzyżma, sprawowana jutro rano, w Wielki Czwartek, kiedy to w diecezjalnych katedrach kapłani zgromadzą się wokół swoich pasterzy. Zostanie poświęcony olej chorych, olej katechumenów i krzyżmo, stosowane przy udzielaniu sakramentów. Jest to obrzęd bogaty w znaczenie, któremu towarzyszy równie znamienny akt odnowienia przez prezbiterów zobowiązań i przyrzeczeń kapłańskich. Jest to dzień kapłanów, który każdego roku skłania nas, szafarzy Kościoła, do ponownego odkrycia wartości i sensu naszego kapłaństwa, daru i tajemnicy miłości.

Wieczorem będziemy przeżywać na nowo pamiątkę ustanowienia Eucharystii, sakramentu nieskończonej miłości Boga do ludzkości. Judasz zdradza Jezusa; Piotr wbrew wszelkim zapewnieniom wypiera się Go; pozostali apostołowie porzucają Go w chwili męki. Niewielu pozostaje przy Nim. Mimo to właśnie tym ułomnym ludziom Chrystus powierza swój testament, ofiarując samego siebie w ciele wydanym i w krwi przelanej za życie świata (por. J 6, 51). Oto tajemnica niezmierzonej łaskawości i dobroci!

W Wielki Piątek usłyszymy opis męki i zostaniemy wezwani do adoracji krzyża, niezwykłego symbolu Bożego miłosierdzia. Człowiekowi, który nierzadko nie potrafi wyraźnie odróżnić dobra od zła, Ukrzyżowany wskazuje jedyną drogę nadającą sens ludzkiemu życiu. Jest to droga całkowitego poddania się woli Bożej i wielkodusznego daru z siebie składanego braciom.

W Wielką Sobotę, w dniu głębokiego milczenia liturgicznego, oddamy się refleksji nad sensem tych wydarzeń. Kościół będzie czuwał niestrudzenie wraz z Maryją, Matką Bolesną, i razem z Nią będzie oczekiwał świtu zmartwychwstania.

Kiedy bowiem zaświta «pierwszy dzień po szabacie», milczenie zostanie przerwane przez radosne orędzie paschalne, zwiastowane w świątecznym hymnie Exultet podczas uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej. Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią poruszy nie tylko kamień grobowca, ale także serca i umysły wiernych, napełniając ich tą samą radością, jakiej zaznała Magdalena, pobożne niewiasty, apostołowie i wszyscy ci, którym Zmartwychwstały ukazał się w dniu Paschy.

4. Drodzy bracia i siostry, przygotujmy nasze serca do głębokiego przeżycia Świętego Triduum. Pozwólmy, aby przeniknęła nas łaska tych świętych dni, a idąc za wezwaniem świętego biskupa Atanazego «i my podążajmy za Chrystusem, to znaczy naśladujmy Go, a w ten sposób znajdziemy sposób, aby obchodzić święto nie tylko zewnętrznie, ale bardziej czynnie, czyli nie tylko słowami, lecz także uczynkami» (Listy Paschalne, 14, 2).

Z takimi uczuciami życzę wam wszystkim i waszym bliskim owocnego Triduum i radosnej Paschy zmartwychwstania.


RODZINA – SZKOŁĄ MIŁOSIERDZIA

23.12.2015 r.

RODZINA – SZKOŁĄ MIŁOSIERDZIA

 

List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny

27 grudnia 2015 roku

 

Drodzy Siostry i Bracia!

 

Trwając w zadumie nad ubogim żłóbkiem, wpatrujemy się w pogodne twarze Dzieciątka Jezus, Maryi i Józefa. W naszych domach przeżywamy tajemnicę Bożego Narodzenia, która prowadzi każdego człowieka do podstawowego pytania o miłość. Ojciec posyła do nas swojego Syna, aby zaświadczył o miłości i głosił Ewangelię o Bogu bogatym w miłosierdzie.

           W obecnym roku...

czytaj więcej ...

Poradnia Małżeńska „Spotkanie” w Ostrołęce

14.11.2015 r.
Joanna i Norberd Dawidczykowie, fot. eOstroleka.pl
Małżeństwo szczęśliwe jest możliwe! Wasze małżeństwo może się zmienić na lepsze, przeobrazić, nawet jeżeli trudno Wam w to uwierzyć!

czytaj więcej ...

Komunikat dotyczący 31. Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016

14.11.2015 r.

            Nowy Rok Duszpasterski 2015/2016 Kościół w Polsce będzie przeżywał pod hasłem: "Nowe życie w Chrystusie". Jednocześnie będzie to rok wielkich wydarzeń zarówno w Kościele powszechnym, jak i w naszej Ojczyźnie. Już niebawem rozpoczniemy świętowanie 1050. rocznicy Chrztu Polski, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 grudnia br. - rozpoczniemy Rok Miłosierdzia, a w lipcu 2016 roku będziemy przeżywali wspólnie 31. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Warto zatem, na osiem miesięcy przed wielkim spotkaniem młodych chrześcijan z całego świata, przybliżyć jego ideę i znaczenie.

czytaj więcej ...

Episkopat zachęca do udziału w wyborach parlamentarnych

19.10.2015 r.
Ojciec Święty Franciszek w adhortacji Evangelii Gaudium przypomina, że „odpowiedzialne obywatelstwo jest cnotą, a uczestnictwo w życiu politycznym jest obowiązkiem moralnym" (220). A zatem każdy obywatel – wierzący w szczególności – ma prawo i obowiązek uczestniczenia w zbliżających się wyborach parlamentarnych.
czytaj więcej ...

W sidłach demonokracji

20.09.2015 r.
Homilia ks. abp. Stanisława Wielgusa wygłoszona w 30-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej Różańcowej, Janów Lubelski, 31 sierpnia 2015 r.
czytaj więcej ...

List pasterski Biskupa Łomżyńskiego

11.07.2015 r.
LIST PASTERSKI
Biskupa Łomżyńskiego
przed 31. Pieszą Pielgrzymką Łomżyńską na Jasną Górę
oraz na rozpoczynające się wakacje
„Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię"

Siostry i Bracia w Chrystusie, Kochana Młodzieży!

Rozpoczyna się czas wakacyjny. Czas wypoczynku dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i wychowawców, po zakończeniu kolejnego roku szkolnego. Pisząc do Was te słowa, w pierwszej kolejności pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy wnoszą wkład w edukację młodego pokolenia. Szczególną wdzięczność mam wobec katechetów: księży, sióstr zakonnych i katechetów świeckich, za wasz trud i rzetelną pracę głoszenia Ewangelii, za to że jesteście z dziećmi i młodzieżą i dajecie świadectwo wiary w Boga w szkole oraz w swojej parafii. W tym czasie na naszych uczelniach kończy się praca roku akademickiego i zaczyna się odpoczynek po tygodniach zaliczeń i egzaminów. Także wielu z nas pracujących w tym czasie przeżywa dni swego urlopu, by wypocząć po trudach pracy zawodowej.
Czas szkolnych czy studenckich wakacji oraz urlopów jest dobrą okazją nie tylko do tego, by regenerować swe siły fizyczne, ale także do tego, by odnowić własną więź z Bogiem. Pamiętajmy, że w sprawach wiary, jej praktykowania i dawania o niej świadectwa – nie ma urlopu. Przeżywając czas wolny od obowiązków nauki czy pracy, pozostajemy uczniami Chrystusa Pana i powinniśmy troszczyć się o udział w niedzielnej Mszy św., o czas na spotkanie z Bogiem na modlitwie, o wypełnianie Bożej nauki w każdym miejscu i w każdej sytuacji. W tym kontekście chciałbym przypomnieć przewodnie hasło obecnego roku duszpasterskiego w Polsce, które brzmi: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię". Słowa te są wezwaniem, jakie kieruje do nas Zbawiciel, Jezus Chrystus. Jeśli sięgniemy do Ewangelii według św. Marka, która to księga w szczególny sposób towarzyszy nam podczas Mszy św. niedzielnych obecnego roku liturgicznego (Rok B), to znajdziemy tam te właśnie słowa jako pierwsze wezwanie Jezusa, skierowane do tych, którzy słuchali Go podczas Jego publicznej działalności: „Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»" (Mk 1, 14-15).
Wezwanie do nawrócenia, do pracy nad sobą, do troski o coraz wierniejsze realizowanie obowiązków chrześcijańskiego życia możemy w szczególny sposób wypełniać podczas okresu wakacyjnego. Dni te mogą stać się czasem zatroskania o własne życie wiary. Wolni od codziennych obowiązków, które nam towarzyszą w ciągu roku – łatwiej nam wziąć do ręki Pismo św. czy jakąś lekturę religijną, łatwiej znaleźć czas na modlitewne spotkanie z Bogiem. Zachęcam do tego, by letnie miesiące naszych wakacji i urlopów także miały taki czas spotkania z Bogiem i Jego słowem.
W okresie letnim wyruszamy także w drogę do różnych miejsc naszego odpoczynku oraz spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Warto w planach naszych podróży uwzględnić miejsca szczególnej modlitwy w Polsce (Częstochowa, Łagiewniki, Licheń), czy choćby na terenie naszej diecezji (np. katedra czy kościół Bożego Miłosierdzia Bożego w Łomży, bazyliki w Myszyńcu czy Sokołach). Trwa także Rok Życia Konsekrowanego w Kościele świętym. Na trasie naszych wędrówek wakacyjnych zapewne znajdą się także miejsca, w których modlą się i posługują osoby konsekrowane (np. kościół Sióstr Benedyktynek czy kościół Ojców Kapucynów w Łomży). Zatrzymajmy się także i w tych miejscach, aby powierzyć Bogu w modlitwie pracę wszystkich tych osób i prosić o nowe powołania do życia konsekrowanego, do tych form życia, które w szczególny sposób realizują rady ewangeliczne. A jednocześnie, jeśli dany kościół jest miejscem, w którym możemy zyskać łaskę odpustu zupełnego – warto także z tej możliwości skorzystać.
Letnie miesiące są też czasem, w którym możemy skorzystać z różnych form wspólnych wyjazdów, także i tych, które mają wymiar religijny. Takie wyjazdy, które mają w swym programie wpisany także wymiar modlitewny, formacyjny, rekolekcyjny są organizowane przez poszczególne ruchy, wspólnoty i stowarzyszenia, które działają na terenie Diecezji Łomżyńskiej. Takie wspólne wyjazdy są organizowane przez duszpasterzy pracujących w naszych parafiach. Jeśli tylko macie taką możliwość – postarajcie się z nich skorzystać. Naprawdę warto!
W tym miejscu chcę wspomnieć o szczególnej możliwości, którą mamy, aby przeżyć kilkanaście dni wakacji jako czas modlitwy i refleksji, jako piękny czas „rekolekcji w drodze". Jest nią Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę, która wyrusza na pątniczy szlak już po raz 31. w tym roku. To czas wspólnej drogi sióstr i braci pielgrzymów, wspólnej modlitwy i wspólnego słuchania słowa Bożego. Ale jednocześnie te dni w drodze dają niesamowitą szansę na refleksję nad własnym życiem, podjęcia decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej czy też znalezienia odpowiedzi na trudne pytania w świetle nauki Chrystusa Pana. Wspólna modlitwa braci i sióstr, przemierzających pątniczy szlak, staje się źródłem wielkiej siły. Kapłani, towarzyszący poszczególnym grupom pielgrzymkowym służą posługą sakramentalną w Sakramencie Pokuty i gotowością do duchowej rozmowy. Codzienne pokonywanie trudów drogi we wspólnocie daje możliwość wzajemnego wspierania się w różnych mniejszych i większych niełatwych doświadczeniach na tej drodze i staje się sposobnością do zawierania nowych znajomości i pogłębiania relacji już zawartych między braćmi i siostrami pątnikami. Biorąc to wszystko pod uwagę, chcę po prostu powiedzieć: warto dołączyć do naszej diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki! Zachęcam wszystkich, którzy mogą to uczynić, do przyłączenia się do tych, którzy w sierpniu będą z modlitwą na ustach i w sercu podążać do Matki Bożej, do Jej Sanktuarium na Jasnej Górze. Księża w parafiach będą podawać bardziej szczegółowe wskazania w sprawie zapisów i pielgrzymowania. Można też śledzić informacje, które będą podawane na stronie internetowej Pielgrzymki (www.pielgrzymka.lomza.pl).
Zwracam też uwagę na to, że oprócz grup pielgrzymów, które w sposób fizyczny podejmują pątniczą wędrówkę po drogach prowadzonych z naszej Diecezji na Jasną Gorę, każdego roku jest także tworzona Grupa Biała, której członkowie swoimi modlitwami czy też innymi dobrymi uczynkami duchowo wspierają wędrujących na Jasną Górę. Osoby te w szczególny sposób łączą się w modlitwie z pielgrzymami w drodze w godzinie Apelu Jasnogórskiego, a więc w czasie wspólnej modlitwy tak wielu naszych Rodaków mieszkających w kraju czy też po jego granicami. Jeśli więc nie mamy możliwości, by dołączyć się do idących w tym roku do Częstochowy (na całej trasie albo w jakiejś jej części), to warto włączyć się do tej Grupy Białej, której patronuje św. Jan Paweł II. Proszę o zgłaszanie do duszpasterzy parafialnych swojej gotowości dołączenia się do tych pielgrzymów duchowych, którzy będą wspierać wędrujących na Jasną Górę.
Boża łaska i pokój niech towarzyszą nam wszystkim w czasie tych letnich miesięcy. Moje pasterskie błogosławieństwo niech w szczególności obejmie Organizatorów, Dobroczyńców i Pielgrzymów tegorocznej, 31. Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę, w tym także pielgrzymów duchowych, należących do Grupy Białej, którzy wraz ze swoimi Duszpasterzami będą spotykać się na modlitwie apelowej i łączyć się z pątnikami przemierzającymi kolejne kilometry prowadzące do miejsca szczególnej czci Królowej Polski w Częstochowie.


Łomża, dnia 23 czerwca 2015 r.
Wasz Biskup
+ Janusz Stepnowski

___________________________
Łomżyńska Kuria Diecezjalna                                                  
Łomża, dnia 25 czerwca 2015 r.
N. 1003/2014
Z A R Z Ą D Z E N I E

List Pasterski Biskupa Łomżyńskiego przed 31. Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę należy odczytać wiernym na wszystkich Mszach świętych, w XIII Niedzielę Zwykłą, 28 czerwca br.

+ Tadeusz Bronakowski
Wikariusz Generalny

Poronienie - krok po kroku

12.06.2015 r.

MINIPORADNIK DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECKO ZMARŁO WSKUTEK PORONIENIA

Prawo zapewnia nam możliwość godnego pochówku człowieka, także tego Małego, które zmarło przed swoimi narodzinami. Trudności z jakimi rodzice zderzają się w szpitalach, urzędach, a czasem i parafiach pochodzą z niewiedzy. Dlatego poniżej podajemy najważniejsze informacje pozwalające na wyegzekwowanie prawa takiego Malucha do pogrzebu godnego człowieka.

Formalności w Zakładzie Opieki Zdrowotnej (szpital, przychodnia).

Jeśli rodzice dowiadują się w szpitalu, że ich Dziecko zmarło, warto od razu zastrzec chęć odbioru jego ciała; pozwoli to uniknąć sytuacji, w której szpital zniszczy ciało Małego Człowieka bez ich wiedzy. Rodzice mogą je odebrać ze szpitala bądź z Zakładu Patomorfologii za pośrednictwem firmy pogrzebowej. Niezależnie od długości trwania ciąży, pracownik szpitala powinien wystawić pisemne zgłoszenie urodzenia martwego Dziecka. Szpital ma obowiązek przekazać zgłoszenie do USC w terminie 3 dni lub może wydać je rodzicom do ręki. Wówczas mają oni także 3 dni od narodzin na złożenie pisma w USC. Dokument ten nie jest dokumentacją medyczną, dlatego nie ma w nim zastosowania rozróżnienie na poronienie i poród przedwczesny. W świetle prawa polskiego są to zawsze narodziny martwego Dziecka. Przy wypełnianiu zgłoszenia urodzenia martwego Dziecka należy pamiętać, że wypełniona koniecznie musi być rubryka określająca płeć Dziecka. W przypadku gdy nie można określić płci należy poprosić o wystawienie karty zgonu do celów pochówku. Szpital powinien wydać ten dokument, podobnie jak zwłoki Dziecka, niezależnie od jego wieku. Na jej podstawie rodzice mogą pochować Dziecko na cmentarzu na własny koszt (Ustawa została przyjęta przez Sejm RP w dniu 26 maja 2011 r. i obowiązuje od 14 października 2011 r.).

Rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego

W celu rejestracji Dziecka w USC, rodzice (lub jedno z nich) stawiają się w urzędzie z wypełnionym przez szpital Zgłoszeniem urodzenia Dziecka martwego (jeśli jest w rubryce zaznaczona płeć). Należy także zabrać ze sobą: dowody osobiste rodziców, akt małżeństwa bądź akt urodzenia (dla matki panny), akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dla rozwódki), akt zgonu współmałżonka (dla wdowy). Aktów nie trzeba przedkładać, jeżeli są sporządzone w tym samym urzędzie gdzie rejestrujemy urodzenie. Po zawiadomieniu, USC wystawia akt urodzenia z adnotacją, że Dziecko urodziło się martwe i wydaje rodzicom 3 odpisy zupełne (dokument staje się zarazem aktem zgonu).

Formalności pogrzebowe

Zgodnie z polskim prawem (Dz.U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688), Dziecko, które rodzi się martwe - jeśli jest możliwe określenie jego płci - powinno zostać zarejestrowane w USC, zaś jego bliscy mają prawo go pochować . Jeśli jest to wczesne poronienie i nie widać płci Dziecka, lekarz wystawia Kartę do celów pochówku, na podstawie której Rodzice na własny koszt organizują pogrzeb Dziecka. Jeśli rodzice rezygnują z tego prawa (najczęściej ze zwykłej niewiedzy), obowiązek pogrzebu spada na gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu (Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych Art. 10 ust. 3). Warto pamiętać, że każda osoba, która zgłosi chęć pochowania osoby zmarłej, może to uczynić. Dziecko może zostać pochowane w grobie rodzinnym lub w zbiorowym grobie dzieci zmarłych przed narodzinami na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Przykoszarowej w Łomży. Formalności na cmentarzu nie różnią się od mających miejsce przy okazji pogrzebów osób zmarłych po narodzinach. W parafii - jeśli rodzice pragną pogrzebu katolickiego - zgłaszają się z odpisem zupełnym aktu urodzenia dziecka z USC bądź z kartą zgonu do celów pochówku wystawioną przez szpital bądź Zakład Patomorfologii i proszą o pogrzeb wedle formularza pogrzebu Dziecka nieochrzczonego. Rytuał pogrzebowy przewiduje pełny pogrzeb w obecności ciała Dziecka. Msza św. odprawiana jest w kolorze białym w intencji zmarłego Dziecka i jego rodziców. Wg rozporządzenia Biskupa Łomżyńskiego, ,nie należy zobowiązywać rodziców do składania ofiary z racji takiego pogrzebu.

Formalności związane ze świadczeniami

ZUS powinien wypłacić rodzicom lub osobom, które pochowały Dziecko, zasiłek pogrzebowy po przedłożeniu stosownego wniosku i odpisu aktu urodzenia z USC z adnotacją, że Dziecko urodziło się martwe. Kodeks Pracy przewiduje 8-tygodniowy urlop macierzyński dla pracownicy, której Dziecko urodziło się martwe. Realizacja tego uprawnienia uwarunkowana jest rejestracją Dziecka w USC. Tzw. becikowe nie przysługuje.

Kłopoty z firmami ubezpieczeniowymi

Niekiedy firmy ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia na wypadek urodzenia martwego Dziecka na podstawie medycznego rozróżnienia, iż przed 22 tygodniem życia Dziecka nie ma narodzin, ale poronienie. Jeśli podobna klauzula nie została umieszczona w warunkach ubezpieczenia, odmowa taka jest bezprawna, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem wiek Dziecka nie ma znaczenia dla stwierdzenia jego narodzin.


Groby dzieci utraconych

12.06.2015 r.

120610054414W Diecezji Łomżyńskiej powstają kolejne Groby Dzieci Utraconych czyli zmarłych przed narodzinami.

W Łomży powstał pierwszy. Zaprojektowała go Pani Grażyna Podedworna artysta-plastyk z naszego miasta. Symbolizuje on rozłożone ramiona matki obejmujące dzieci, których szczątki są pochowane w krypcie, wewnątrz Grobu. Grób ozdabia postać anioła wzbijającego się do lotu autorstwa Pana Michał Selerowskiego artysty-rzeźbiarza z Zambrowa. W przyszłości stanie tam także drugi anioł. Strzec one będą wejścia do Grobu, będą ozdobą i nadadza powagę całości. Dwa anioły podobnie jak przy grobie Chrystusa zwiastować mają człowiekowi, który tu będzie się modlił, prawdę iż „te Dzieci żyją w Bogu” (Bł. Jan Paweł II EV 99).

Budowa Grobu Dzieci Utraconych w Łomży jest wynikiem dwóch lat załatwiania różnych formalności, rozmów z urzędnikami, lekarzami a przede wszystkim z rodzicami, którzy utracili swoje dziecko przed jego narodzinami. Jak wiemy od dra Krzysztofa Dacha Kierownika Zakładu Patomorfologii w Łomży, w Szpitalu Wojewódzkim im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łomży jest około 300 poronień rocznie. W szpitalach na terenie Diecezji Łomżyńskiej leżących w granicach Województwa Podlaskiego, łącznie z Łomżą, około 500. To niestety bardzo duża liczba. Nie wszyscy rodzice zgłaszają się po szczątki swego dziecka, aby je pochować. Inni z różnych przyczyn tego nie robią, najczęściej ze zwykłej niewiedzy (nie oceniamy ich postepowania). Być może to się zmieni po przeprowadzonej akcji informacyjnej w parafiach naszej Diecezji, która trwa. Do tej pory doktor osobiście dbał o godne miejsce grzebania szczątek tych dzieci. Obecnie Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Łomżyńskiej zajęło się uporządkowaniem tych spraw i nadaniem im godnego wymiaru (także od strony parafii: Instrukcja w sprawie pogrzebu dzieci zmarłych przed urodzeniem obowiązująca w Diecezji Łomżyńskiej N. 268/B/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. ). Ciała dzieci zmarłych przed narodzinami wskutek poronienia, po które nikt się nie zgłosił, będą grzebane w tym Grobie. Grób powstał dzięki życzliwości i materialnej pomocy wielu zaangażowanych osób i wiernych Diecezji.

Groby Dzieci Utraconych spełniają potrójną funkcję. Po pierwsze jest to grób w pełnym tego słowa znaczeniu dla dzieci zmarłych wskutek poronienia, po drugie jest to symboliczne miejsce modlitwy dla rodziców, którzy utracili dziecko dużo wcześniej i nie wiedzą co się z nim stało, po trzecie jest to również forma katechezy dla osób, które nie są do końca przekonane o tym, że z człowiekiem mamy do czynienia od momentu poczęcia.

Pierwszy pogrzeb dzieci zmarłych wskutek poronienia odbył się w sobotę 9 czerwca 2012 r. w parafii pw. Bożego Ciała w Łomży przy ulicy Przykoszarowej. Przewodniczył mu Biskup Janusz Stepnowski Pasterz Kościoła Łomżyńskiego a homilię wygłosił Biskup Stanisław Stefanek.

22 maja 2012 roku na XXIX Sesji Rady Miasta, Radni na wniosek prezydenta Łomży – pana Mieczysława Czerniawskiego – przegłosowali jednogłośnie uchwałę dotyczącą sprawienia pogrzebu dziecka martwo urodzonego przez Miasto Łomża. Według tej uchwały miasto angażuje się w pogrzeby dzieci zmarłych na skutek poronienia, niezależnie od czasu trwania ciąży. Pogrzeb taki odbywa się dwa razy w roku. Obejmuje przewóz zwłok, kremację, zakup urny na prochy i obsługę ceremonii pogrzebowej. W ten sposób Łomża jest prawdopodobnie drugim miastem w Polsce, które ma specjalną uchwałą uregulowany problem pogrzebów dzieci zmarłych na skutek poronienia. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o pokrycie kosztów kremacji czy obsługę pogrzebu. Za decyzją Radnych kryje się bowiem ich odpowiedzialność za drugiego człowieka. Więcej: za tego najmniejszego, bezbronnego. A przecież to nasz stosunek do tych małych jest miarą naszego człowieczeństwa! Prezydent Miasta Łomża oraz Radni podnosząc rękę i wciskając przycisk "za przyjęciem uchwały", jednoznacznie pokazali, że mieszkańcy Łomży szanują godność człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci i po śmierci, i że są wrażliwi na problemy małżeństw i rodzin.

grob dzieci ostrolekaDrugim miastem w Diecezji Łomżyńskiej, w którym odbył sie pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem jest Ostrołęka. W Szpitalu ostrołęckim dochodzi do około 300 poronień rocznie. Grób powstał na Cmentarzu parafialnym przy ulicy Kurpiowskiej. Zaprojektował go Pan Michał Selerowski artysta rzeźbiarz z Zambrowa. Symbolika jest następująca: koło to doskonały kształt, symbolizuje ono doskonałość tego, co Pan Bóg stworzył. W okrągłym kształcie zamknięta jest także hostia – chleb, która na ołtarzu staje się Ciałem Pańskim, ten niebieski chleb podtrzymuje życie. W centralnej części umieszczony jest krzyż znak zbawienia a pod nim zrobiony w kamieniu na wylot otwór w kształcie małego dziecka. Otwór symbolizuje brak, pustkę po utracie kogoś na kogo się czekało a kto nie urodził się żywy. Ponad to na głównej płycie umieszczone są słowa Jana Pawła II: „Te dzieci żyją Bogu.” Również Rada Miasta Ostrołęka na XL sesji Rady Miasta Ostrołęki, dnia 28 lutego 2013 r., na Wniosek Prezydenta Miasta Pana Janusza Kotowskiego przegłosowała uchwałę w sprawie sprawienia pogrzemu dzieciom martwo urodzonym przez miasto Ostrołęka. W ten sposób podobnie jak w Łomży Miasto angażuje sie dwa razy w roku w pogrzeb Dzieci Utraconych. Pierwszy Pogrzeb Dzieci Utraconych w Ostrołęce odbył się 15 czerwca 2013 r. w parafii pw. Nawiedzenia NMP przy ulicy Szwedzkiej. (Foto:Jarosław Pych)

Trzeci Grób Dzieci Utraconych powstał w Ostrowi Mazowieckiej. Pierwszy pogrzeb Dzieci Utraconych w tym mieście miał miejsce 21 czerwca 2014 r. Odbył się w parafii pw. Wniebowzięcia NMP pod przewodnictwem Biskupa Stanisława Stefanka z licznym udziałem duchowieństwa i wiernych. Rok wcześniej w czerwcu 2013 r. Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na wniosek Burmistrza Miasta Władysława Krzyżanowskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie sprawienia pogrzebu dzieciom martwourodzonym, po których szczątki nikt się nie zgłosił do szpitala, dwa razy w roku.

Czwarty Grób Dzieci Utraconych został wybudowany w Grajewie po przeprowadzeniu w tym miescie - tak jak i w pozostałych - kampanii informacyjnej dotyczącej postępowania w przypadku poronienia dziecka. We wrześniu 2013 r. Rada Mista Grajewo na wniosek Burmistrza Miasta Adama Kiełczewskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę dotyczącą organizacji pogrzebów Dzieci Utraconych dwa razy w roku. Następnie po przeprowadzeniu zbiórek do puszek wśród wiernych grajewskich parafii udało się wybudować grobowiec. Pierwszy pogrzeb Dzieci Utraconych w Grajewie odbył się 11 października 2014 r. w parafii pw.  Matki Bożej Nieustającej Pomocy pod przewodnictwem Biskupa Tadeusza Bronakowskiego.Przy Grobach nieustannie płoną znicze, rodzice składają kwiaty i zabawki…

Trwa zbiórka ofiar budowę kolejnych Grobów Dzieci Utraconych oraz na wykonanie rzeźby drugiego anioła przy Grobie w Łomży. Jeśli Ktoś z rodziców po stracie, Ktoś z życzliwych osób chciałby wesprzeć to dzieło, może to uczynić wpłacając pieniądze na konto Caritas:

BS Łomża 25 8757 0001 0001 6766 2000 0010 z dopiskiem „Grób Dzieci Utraconych”


Ks. Jacek Kotowski
Duszpasterz Rodzin Diecezji Łomżyńskiej

www.duszpasterstworodzin.lomza.pl


INSTRUKCJA W SPRAWIE POGRZEBU DZIECI ZMARŁYCH PRZED URODZENIEM OBOWIĄZUJĄCA W DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ

12.06.2015 r.

Poradnik: Krok po kroku

INSTRUKCJA W SPRAWIE POGRZEBU DZIECI ZMARŁYCH PRZED URODZENIEM OBOWIĄZUJĄCA W DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ

1. Dnia 21 grudnia 2006 roku Minister Zdrowia wydał nowe rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (DzU z 2007 r. nr 1, poz. 10 oraz DzU z 2007 r. nr 1, poz. 9). Według tego rozporządzenia rodzice (lub inne osoby uprawnione) dzieci urodzonych martwo albo po poronieniu:

a). mają prawo otrzymać z USC dokument „Skrócony akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe (jest on równocześnie „Kartą zgonu” i wystawia się go w przypadku, gdy lekarz wydał na wniosek osoby uprawnionej dokument „Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka” z zaznaczeniem pkt.2 „martwego” i zaznaczył na nim płeć dziecka),

b). lub „Kartę do celów pochówku” wystawioną przez szpital uprawniającą do pogrzebania zwłok dziecka.

Minister Zdrowia określa ciała tak zmarłych dzieci jako „szczątki ludzkie”, którym należy się „ludzki” pochówek, niezależnie od czasu trwania ciąży. Nowe przepisy obowiązują od 14 października 2011 roku.

2. W związku z powyższym rozporządzeniem Ministra Zdrowia na cmentarzach grzebalnych mogą być wydzielone odpowiednie kwatery dla dzieci urodzonych martwo albo po poronieniu. Duszpasterze nie mogą odmawiać urządzenia pogrzebu dzieciom urodzonym martwo albo po poronieniu.

3. Stosowaną dotychczas praktykę tzw. pokropku, nie znajdującą uzasadnienia w prawie kanonicznym, ani w normach liturgicznych, należy zastąpić obrzędami pogrzebu przewidzianymi dla dziecka nieochrzczonego, znajdującymi się w rytuale Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wyd. II uzupełnione, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1991, nr 148, s. 143.

a). Obrzędy pogrzebowe należy rozpocząć od stacji drugiej „W kościele” (ze zrozumiałych względów opuszcza się stację pierwszą „W domu zmarłego dziecka”).

b). Jeśli rodzice o to proszą i za tym przemawiają okoliczności, należy odprawić Mszę Świętą z racji której można przyjąć ofiarę mszalną. Stosuje się wtedy formularz „Msza w czasie pogrzebu dziecka nieochrzczonego” (Mszał Rzymski dla diecezji polskich, s. 241”). Używa się szat liturgicznych koloru białego. Należy uczestnikom pogrzebu przypomnieć, że modlitwy mszalne obejmują także rodziców pogrążonych w żałobie po śmierci ich dziecka. Nie należy zobowiązywać rodziców do składania ofiary z racji takiego pogrzebu.

c). Teksty i modlitwy ostatniego pożegnania dziecka nieochrzczonego znajdują się w Obrzędach pogrzebu dla diecezji polskich nr 251-254, s. 220-221. Po pokropieniu w milczeniu trumny dziecka oraz po modlitwie wynosi się ciało z kościoła. W tym czasie można śpiewać antyfonę „Niech aniołowie zawiodą cię do raju”. W czasie procesji na cmentarz można śpiewać Psalm 138, znajdujący się w Obrzędach pogrzebu dla diecezji polskich nr 165, s. 152-154.

d). Stacja trzecia „Przy grobie” rozpoczyna się od poświęcenia grobu, jeśli istnieje taka konieczność (Obrzędach pogrzebu dla diecezji polskich nr 167, s. 154-155). Następnie kapłan wzywa zgromadzonych do cichej modlitwy (Obrzędach pogrzebu dla diecezji polskich nr 168, s. 155) oraz odmawia modlitwę powszechną wraz z modlitwą „Ojcze nasz” oraz modlitwą końcową (Obrzędach pogrzebu dla diecezji polskich nr 172, s. 158-159). Po modlitwie następuje błogosławieństwo, pokropienie wodą święconą trumny dziecka, jeśli jest taki zwyczaj pożegnanie przez krewnych zmarłego dziecka, złożenie do grobu i śpiew jednej z podanych antyfon (Obrzędach pogrzebu dla diecezji polskich nr 173-177, s. 160-163).

4. Teksty i wybrane modlitwy dotyczące obrzędu pogrzebu dzieci urodzonych martwo albo po poronieniu zostały wydane przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin w broszurze, która jest do nabycia w Kurii.

5. Wiedzę teologiczną nt. losu dzieci zmarłych przed narodzeniem, potrzebną w rozmowie z rodzicami, można znaleźć w dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej „Nadzieja zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu” (do nabycia w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin naszej Kurii). Można też poinformować rodziców o istniejącej w Łomży przy Duszpasterstwie Rodzin grupie wsparcia dla rodziców, którzy stracili dziecko.

6. Właściwe zrozumienie i wykorzystanie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia pozwala duszpasterzom na kształtowanie świadomości wszystkich wiernych, że są to pogrzeby istot ludzkich i że już od poczęcia mamy do czynienia z człowiekiem. Jest to bardzo ważne w kontekście starań o konstytucyjny zapis dotyczący ochrony prawa do życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Niniejsza instrukcja obowiązuje w Diecezji Łomżyńskiej do czasu wydania stosownego obrzędu przez Konferencję Episkopatu Polski.Ks. Tadeusz Śliwowski                                                   + Stanisław Stefanek TChr

Kanclerz Kurii                                                                         Biskup Łomżyński

Łomża, dnia 22 lutego 2011 r.

N. 268/B/2011

www.duszpasterstworodzin.lomza.pl


Apartament w OCK

28.05.2015 r.
 
Film APARATAMENT
Jan Paweł II prywatnie
będzie wyświetlany w kinie Jantar w dniach 4 VI o godz. 16.00 oraz 6 i 7 VI ogodz. 14.30.

DOLINA SZCZĘŚCIA

28.02.2015 r.
s. Eliza z dzieckiem; Siostry Benedyktynki Misjonarki
Karmela, Eliza i Ester, polskie siostry Benedyktynki Misjonarki prowadzą świetlicę środowiskową i duży Dom Dziecka Hogar Valle Feliz („Dolina szczęścia”) w Santo Domingo, de Los Tsachilas, w Ekwadorze. W świetlicy sześćdziesięcioro dzieci otrzymuje  obiad, odrabia lekcje i bawi się. Znajdują tu schronienie dziewczynki w wieku 3-18 lat, z doświadczeniem przemocy fizycznej, porzucone przez rodziców, wykorzystywane seksualnie w rodzinach oraz wdrażane w sprzedaż narkotyków.

Pomagają dzieciom zbieranym z ulicy. W mieście żyje mnóstwo nierejestrowanych dzieci, które nie istnieją w żadnych kartotekach państwowych. Często nie istnieją także dla swych naturalnych rodziców. Siostry docierają do dzieci bezdomnych dając schronienie w Domu dziecka. Zakonnice troszczą się o żyjących na ulicy dorosłych. Codziennie wyruszają do najbiedniejszych dzielnic. Spotykają się z żebrakami. Siostry pomagają w znalezieniu im domów, szukają dla nich mebli, naczyń kuchennych, odzieży, żywności.

Trudne dzieciństwo

– Jedna z najmłodszych dziewczynek całego Valle Feliz, Mayerli skończyła sześć lat – mówi siostra  Eliza Olejnik. – Trafiła do nas 2 lata temu porzucona przez matkę, która uciekła do Amazonii i związała się z innym mężczyzną i zajmowała przemytem narkotyków. Jej ojciec żyje w slumsach i według prawa nie może opiekować się córką. Odnalazłyśmy jej trzyletnią siostrę Anę w Amazonii, podrzuconą obcym ludziom. Obie dziewczynki chorują bardzo poważnie na astmę. Na pozór wydaje się, że jest im z nami dobrze, ale wieczorne płacze w poduszkę, że chcą do mamy, rozwiewają nasze złudzenia – dodaje.

Cristina  9 lat. Zaczęła naukę w szkole w tym roku, dzięki temu, iż znalazła się u nas. Jest sumienna, dlatego niedawno święciłyśmy z nią triumf opanowania literek „A” i „O” oraz kilku cyfr. Jest bardzo delikatna, czuła i łasa na pochwały. Przybyła do domu dziecka wraz z siedmioletnią siostrą Marią, która  jest urodzoną aktorką. – Jej talent obserwujemy zwłaszcza wtedy, gdy coś przeskrobie – śmieje się siostra Eliza. – Obie dziewczynki przywiozła policja, gdyż złapano je na kradzieży pieniędzy i żywności. Kraść uczył jej tata. Nie miały domu. Matka zostawiała je na noc w motelu, w którym dziewczynki widziały to, czego widzieć nie powinny. Ich matka ma 23 lata,  nie zna dni tygodnia ani nie zna się na zegarku. Bardzo rzadko je odwiedza. Ojciec od miesięcy siedzi w więzieniu za napad.

Przeżyć kolejny dzień

– Naszym dziewczynkom staramy  się stworzyć  dom,  zapewnić edukację, wyżywienie oraz opiekę zdrowotną – mówi polska zakonnica. Wszystkie życzliwe osoby prosimy o modlitwę gdyż to ona sprawia, że Pan Bóg dociera do serc ludzkich, a nas umacnia w wierze i dodaje sił w pracy. Jesteśmy również wdzięcznie za pomoc finansową, która jest dowodem  solidarności i zatroskania o dzieło misyjne Kościoła. Siostry dziękują Bogu i ludziom za każdy dzień funkcjonowania Domu dziecka i świetlicy. Jest bardzo trudno pozyskiwać środki, zdobywać żywność i odzież dla podopiecznych. Jednak nie wyobrażają sobie bezczynności. Żyją dla tych dzieci wiedząc, że jeżeli one je zostawią, zostaną naprawdę same. A wtedy z pewnością znajdą się źli ludzie, którzy je skrzywdzą.
źródło: Dzieło pomocy AD GENTES
czytaj więcej ...

KOMUNIKAT NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU „AD GENTES”,  1 III 2015 R.

28.02.2015 r.
KOMUNIKAT NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU „AD GENTES”,  1 III 2015 R.

DZIEŃ MODLITWY, POSTU I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI

„Z MISJONARZAMI GŁOŚMY POJEDNANIE”

Umiłowani w Chrystusie Panu Kapłani,

Siostry i Bracia!

Przeżywamy drugą niedzielę Wielkiego Postu zwaną „ad gentes” jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami pod hasłem „Z misjonarzami głośmy pojednanie”. Obchodzimy ją w roku IV Krajowego Kongresu Misyjnego, którego patronem został św. Jan Paweł II, największy współczesny misjonarz. Kongres odbędzie się w dniach 12-14 czerwca w Warszawie pod hasłem „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”.

Pragniemy objąć naszą modlitwą misjonarki i misjonarzy z Polski, którzy mimo wielu przeciwności, a niekiedy i ryzyka utraty życia, wytrwale głoszą Chrystusa. Z niepokojem obserwujemy narastanie konfliktów zbrojnych, zwłaszcza w najuboższych regionach świata. Setki tysięcy ludzi żyją w niewyobrażalnej nędzy i doświadczają cierpień z powodu brutalnych prześladowań, konfliktów etnicznych i religijnych. Niestety, o wielu konfliktach w Afryce i Azji milczy światowa opinia publiczna, skazując ich ofiary na zapomnienie i osamotnienie.

Misjonarki i misjonarze są obecni wśród cierpiących, służą pomocą i wsparciem duchowym. Głoszą pojednanie i pokój. Wzywają zwaśnionych do przebaczenia, wyzbycia się uprzedzeń i wrogości. Uczą dialogu i odbudowują wzajemne zaufanie i szacunek. Misjonarze udzielają schronienia sierotom, porzuconym, chorym, niepełnosprawnym i starszym. Solidaryzując się w ten sposób z Chrystusem prześladowanym i cierpiącym w ubogich, są znakiem nadziei na lepszą przyszłość.

Mamy świadomość, że wobec Boga wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za misje. Pomagając misjonarkom i misjonarzom, których liczba systematycznie wzrasta, spłacamy nasz dług wdzięczności za wiarę. W imieniu misjonarzy wyrażam głęboką wdzięczność wszystkim kapłanom i wiernym za stałą troskę o misje. Dzięki Waszej modlitwie i ofiarności świadczą oni o Chrystusie poprzez słowo, szafują sakramenty święte oraz budują kościoły i kaplice, ośrodki zdrowia i szkoły. Misjonarze pomagają ubogim, wspierają chorych, więźniów i starców. Potrzebują oni naszej pomocy. Niech wyrazem solidarności z nimi będzie wytrwała modlitwa. Chorzy i starsi niech upraszają Boże błogosławieństwo dla posługi misyjnej ofiarowując swe cierpienia, trudy oraz niedostatki w intencji misji. Dzieci i młodzież niech włączą się w prace parafialnych grup misyjnych. Oprócz pomocy modlitewnej misje potrzebują naszego finansowego wsparcia. Pomóżmy misjonarzom przekazując dziś ofiarę do puszek. Dołączmy do grona Darczyńców misji poprzez ofiary na konto Dzieła Pomocy „Ad Gentes”, a także wysyłając sms-a na numer 72032. Poprzez naszą hojność stajemy się współpracownikami misjonarzy. Informacje o formach pomocy misjom znajdziemy na stronach www.misje.pl i www.adgentes.misje.pl.

Zapewniając o modlitwie i wdzięczności za pomoc misjom Wszystkim z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Jerzy Mazur SVD

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
czytaj więcej ...

Jak powstała Odnowa w Duchu Świętym?

28.02.2015 r.
Jak powstała?


Na początku XX wieku w kościołach protestanckich dało się zauważyć charyzmatyczne ożywienie, które w latach 60. zaowocowało powstaniem w Kościele katolickim pierwszych grup Odnowy Charyzmatycznej. Dziś już miliony chrześcijan różnych wyznań doświadczyło „chrztu w Duchu Świętym”.

Znane z czasów apostolskich ożywienie charyzmatyczne pojawiło się ponownie na początkach XX wieku, w kilku miejscach kuli ziemskiej (Armenia, Stany Zjednoczone, Walia, Indie) w tym samym czasie, niezależnie od siebie. Pierwsze udokumentowane świadectwo chrztu w Duchu Świętym pochodzi z metodystycznej Szkoły Biblijnej pastora Charlesa Parhama w Topeka (stan Kansas) z dnia nowego roku 1901.

Jednak klasyczny ruch zielonoświątkowy zapoczątkował inny kaznodzieja metodystyczny, czarnoskóry pastor M. J. Seymour. Dowodził on, że istnieją dwa chrzty: z wody – (na odpuszczenie grzechów) oraz w Duchu, któremu towarzyszyć musi koniecznie dar języków (Kościół katolicki naucza w tej kwestii inaczej). Doświadczenie chrztu w Duchu Świętym było niejednokrotnie ośmieszane. Sprawiło to, że zaczęły powstawać kościoły zielonoświątkowe, grupujące ludzi otwartych na nadzwyczajne działanie Ducha Świętego, odcinających się jednak od innych, nie charyzmatycznych kościołów.

Kościół katolicki, obserwując ożywienie charyzmatyczne w kościołach protestanckich, nie mógł pozostać wobec niego obojętny. Podczas obrad Soboru Watykańskiego II w 1963 r. poważna dyskusja teologiczna dotyczyła charyzmatów. Owocem jej było zamieszczenie w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium zapisu o tym, że Duch Święty prowadzi i uświęca Kościół nie tylko przez sakramenty i posługi, ale również udzielając wiernym szczególnych, szeroko rozpowszechnionych łask (charyzmatów) w celu odnowy i rozbudowy Kościoła. Szczególną rolę przy wprowadzeniu powyższego zapisu odegrał kardynał z Belgii ks. Leon J. Suenens.

Pierwszym spektakularnym doświadczeniem wylania Ducha Świętego były wydarzenia z 17-19 lutego 1967, w których uczestniczyli studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Duquesne w Stanach Zjednoczonych. W czasie spotkań mających na celu rozważanie Pisma Świętego i wspólną modlitwę, przy udziale przedstawicieli braci odłączonych, pierwsi katolicy przeżyli chrzest w Duchu Świętym i modlitwę w językach. Od tego czasu Odnowa Charyzmatyczna ogarnęła bardzo szybko wszystkie kontynenty.

Osoby, którzy otrzymały chrzest w Duchu Świętym pozostali w większości w Kościele katolickim. Tym sposobem powstał ruch o charakterze ekumenicznym, gdyż doświadczenie wylania Ducha Świętego znane jest już milionom chrześcijan różnych wyznań. Od czasu swych początków ruch charyzmatyczny rozrósł się, okrzepł i stał się zjawiskiem zaakceptowanym przez Kościół katolicki.


źródło: www.odnowa.org
czytaj więcej ...

Idea Odnowy w Duchu Świętym

28.02.2015 r.

„Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków.

Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach.

Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele”

(fragment preambuły Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS).

Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

Grupy modlitewne spotykają się co tydzień na dwu-trzygodzinnych spotkaniach modlitewnych, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Mają one najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przeważa), słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia niektórych uczestników spotkania. Na spotkaniach modlitewnych ujawniają się charyzmaty. Grupy modlitewne prowadzone są najczęściej wspólnie przez duszpasterza i zespół świeckich animatorów z liderem na czele; spotkania odbywają się zwykle przy parafii.

Charyzmaty (gr. charisma – dar łaski) – nadnaturalne dary Ducha Świętego, udzielane różnym osobom dla budowania całej wspólnoty. Do charyzmatów zalicza się m.in. tzw. dary epifanijne, czyli nadzwyczajne:

dar języków (glosolalia) pojawiający się często w modlitwie jednoczesnej uczestników. Mimo spontanicznego charakter u modlitwy, ma ona przebieg pełen pokoju i harmonii. Wyraża się przez bezpojęciową ekspresję słowną płynącą z ust uczestników spotkania, choć niejednokrotnie zdarzały się przypadki modlitwy w językach w sensie filologicznym (występujących w rzeczywistości);
◾dar tłumaczenia języków – łączy się z darem języków; polega na wyjaśnieniu treści usłyszanego przed chwilą przesłania w językach;
◾dar proroctwa – nie polega na przepowiadaniu przyszłości (choć nieraz i tak się zdarza), lecz na przemawianiu w imieniu Boga z przesłaniem zachęty lub napomnienia skierowanym do uczestników spotkania. Często słowa prorockie wypowiedziane na spotkaniu modlitewnym przemawiają ze szczególną mocą do zebranych objawiając im prawdę o sobie;
◾dar rozeznania duchowego – pozwala na bieżąco weryfikować prawdziwość innych charyzmatów, a także badać poruszenia duchowe ludzi;
◾dar uzdrawiania, czyli dar modlitwy o duchowe, psychiczne i fizyczne zdrowie osoby proszącej o to Boga. Znaki cudownych uzdrowień potwierdzają prawdziwość przepowiadanej ewangelii o Jezusie.

Chrzest w Duchu Świętym, zwany także „wylaniem Ducha Świętego” lub „modlitwą odnowienia darów Ducha Świętego” nawiązuje do biblijnej i historycznej Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 1-41). W tym dniu apostołowie otrzymali Ducha Świętego (zostali ochrzczeni w Duchu Świętym), czemu towarzyszyło mówienie językami i przepowiadanie Jezusa z mocą (nawróciło się ok. 3 tys. ludzi).

Jest to wydarzenie pozasakramentalne, lecz wypływające z sakramentu chrztu oraz bierzmowania. Polega na ożywieniu darów złożonych przez Boga w człowieku w czasie udzielania sakramentów. Wiąże się ze szczególną interwencją Ducha Świętego w życie człowieka. Dzięki niej człowiek nawiązuje osobową więź z Bogiem, pogłębia się jego świat modlitwy, życie staje się pełne pokoju i radości związanych z bliskim przeżywaniem obecności Boga, pojawia się pragnienie opowiadania innym o swoim przeżywaniu wiary.

Chrzest w Duchu Świętym odbywa się zwykle podczas modlitwy całej wspólnoty z nałożeniem rąk na człowieka, który prosi o to. Często taką modlitwę poprzedza kilkutygodniowe seminarium życia w Duchu (zwane też rekolekcjami ewangelizacyjnymi Odnowy). Polega ono na codziennym, samodzielnym rozważaniu Słowa Bożego, słuchaniu konferencji oraz na dzieleniu się swoimi doświadczeniami z modlitwy w małych grupach. Seminarium życia w Duchu to podstawowa forma ewangelizacji proponowana przez ruch Odnowy w Duchu Świętym. Prowadzi do nawrócenia się od grzechu, przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela swojego życia, a następnie do przyjęcia charyzmatów, otrzymywanych po to, by służyć innym.

źródło: www.odnowa.org
czytaj więcej ...