Dzisiaj jest : 23 stycznia 2021 - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

Czytania na dziś

Warto przeczytać

XIX Niedziela Zwykła

12.08.2012 r.
Pokarm ze światła

Dlaczego Syn Boży pragnął pozostać pośród nas w postaci skromnego chleba? Ponieważ człowiek najbardziej pragnie wypełnienia i zaspokojenia swojego wnętrza. Nie chodzi tu bynajmniej o zwykły głód żołądka, lecz o głód ducha ludzkiego, o łaknienie życia. Głód ciała jest zaledwie skromną materialną manifestacją potrzeby ducha, której nie da się oszukać żadnym ezoterycznym hamburgerem lub sztuczkami wygenerowanymi w studiach filmowych. Tak jak nie da się ciągle oszukiwać głodu ciała, tak tym bardziej nie można oszukać głodu ducha. Chleb eucharystyczny to co prawda niepozorny materialnie pokarm, ale za to niosący w sobie duchowe nasycenie!

Augustyn Pelanowski OSPPE

czytaj więcej ...

XVIII Niedziela Zwykła

05.08.2012 r.
Poszukują, bo są głodni

Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od słów zawierających informację o tym, z jak wielkim zaangażowaniem ludzie szukali Jezusa, nawet pokonując całe jezioro, by całą rzeszą dotrzeć na drugą stronę, i jak bardzo oni pragnęli przy Nim być, a to wszystko dlatego, że trochę wcześniej Jezus dokonał dla nich cudu rozmnożenia chleba.'
Wszystkie Ewangelie mówią o tych licznych poszukiwaniach. Poszukiwania zaczęły się już wówczas, gdy Jezus się narodził. Poszukiwali go pastuszkowie, mędrcy. W swoim życiu szukali również Jezusa Maryja i Józef. Kiedy Jezus umiera, poszukiwania nadal trwają. Magdalena szuka i znajduj Go, ona nawet znajduje Go żywego, pomimo że On umarł.
W nas nieustannie jest wpisane szukanie, które często naznaczone jest trudem, tęsknotą, wyborem pomiędzy podobnymi wartościami. Przed grzechem pierworodnym, gdy człowiek żył w zażyłości z Bogiem, to nie musiał dokonywać takich wyborów i szukać. Bóg był jedynym i najważniejszym sensem życia. Od moment zaistnienia na ziemi grzechu pierworodnego rozpoczęła się droga naszego mozolnego poszukiwania Boga.

ks. Leszek Skaliński SDS

czytaj więcej ...

XVII Niedziela Zwykła

30.07.2012 r.
Rozmnożenie chleba

W perykopie jest mowa m. in. o głodzie „licznych tłumów” zbierających się wokół Jezusa, a także o chlebie i nadobfitym zaspokojeniu głodu. Na Mszę św. przychodzimy też jako ludzie głodni i spragnieni: Boga, miłości i duchowej energii, która pozwoli nam iść dalej – do Celu, do Domu Ojca. Można by zapytać, czy my naprawdę posilamy się na Mszy świętej. Zapewne tak. Za każdym razem zastawiane są dla nas dwa stoły: stół Słowa Bożego i stół Ciała Pańskiego. Jeśli z wiarą przystępujemy do Komunii świętej, to na pewno sam Jezus umacnia nas i przemienia w Siebie...

o. Krzysztof Osuch SJ

czytaj więcej ...

XV Niedziela Zwykła

15.07.2012 r.
Od ołtarza słychać: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Niektórzy zniecierpliwieni, inni lekko znudzeni zaczynają opuszczać zajmowane w kościele miejsca i zerkając na zegarki sprawdzają czas trwania liturgicznej celebry. Być może czekali na „idźcie”, jak żołnierz czeka na „spocznij”. Zadowoleni z poczucia spełnionego, niedzielnego obowiązku wnet wejdą w toczące się sprawy i zajęcia codzienności. Czy nadchodzący tydzień będą przeżywać i kształtować po chrześcijańsku?

ks. Jan Waliczek

czytaj więcej ...

XIV Niedziela Zwykła

08.07.2012 r.
"Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali" (2 Kor 12,9)

Człowiek, który zna samego siebie, dobrze rozumie Pawłowe słowa o "ościeniu dla ciała". Ościeniem tym są ciemne strony naszej duszy, te miejsca w życiu duchowym i w pracy nad charakterem, w których dotykamy granic: nie potrafimy się zmienić, niczym recydywiści powracamy do tych samych grzechów; nieraz zaczynamy wątpić i w sens sakramentalnej spowiedzi. Dzisiejsza liturgia słowa pozwala nam zatrzymać się nad pytaniem: Czy można chlubić się ze swoich słabości? ....

ks. Piotr Ślęczka SDS

czytaj więcej ...

13 Niedziela Zwykła

01.07.2012 r.
(Mk 5,21-43)

Przeczytana Ewangelia zaprasza nas do modlitwy. Tak w przypadku Jaira, jak i kobiety cierpiącej na upływ krwi modlitwa ta rozpoczyna się od prostego przyklęknięcia u stóp Jezusa. Jest w niej miejsce na prośbę wypowiedzianą słowami lub milczeniem. I co niezwykle istotne – żadna z nich nie zostaje zignorowana. Jezusowa odpowiedź napełnia pokojem serce przygotowane przez wiarę.

ks. Krzysztof Napora SCJ

czytaj więcej ...

Narodzenie Jana Chrzciciela

24.06.2012 r.
Narodzeniu Jana Chrzciciela towarzyszyły szczególne znaki. Zapowiedź Archanioła Gabriela, utrata mowy przez Zachariasza, a następnie jej odzyskanie, czy wybór imienia – nieznanego w rodzie. Ale też szczególne było zadanie, które miał spełnić. Żył na pograniczu Starego i Nowego Przymierza. Był ostatnim prorokiem zapowiadającym Mesjasza, ale też i Heroldem Bożego Pomazańca. Pokornie wzbraniał się, kiedy chciano uznać go za oczekiwanego Mesjasza: „po mnie idzie Ten, któremu nie jestem godzien zawiązać rzemyka u sandałów... On was chrzcił będzie Duchem Świętym i ogniem”. Pierwszy ogłasza „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.”

ks. Józef Szeliga

czytaj więcej ...

XI Niedziela Zwykła

18.06.2012 r.
To mówi Pan Bóg: „Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, u najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej (...) I wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Panem, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię”.

Naród wybrany na wygnaniu, podobny do uschniętego drzewa. Pan przez proroka Ezechiela w pięknej alegorii zapowiada jego odrodzenie. Jak drzewo zasadzone na wysokiej górze naród powróci do swych siedzib, także tej, która znajduje się na górze Syjon. Tak jak drzewo staje się miejscem bytowania ptaków skrzydlatych, tak Izrael stanie się na nowo miejscem zamieszkania dla tych, którzy powrócą po niewoli. Moje aktualne niewole, zniewolenia. Czy wierzę, że Pan może mnie z nich wyprowadzić, uwolnić, przywrócić pełną wolność? Czy tego pragnę? Czy w tej kwestii podejmuję ścisłą współpracę z Bożą łaską? ...

ks. Ryszard SDS

czytaj więcej ...

X Niedziela Zwykła

10.06.2012 r.
Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu

Dwie bolesne opinie wobec osoby Pana Jezusa. Jedna, uznająca Go za człowieka chorego psychicznie, niezrównoważonego, szaleńca, druga, posądzająca o współpracę, układy, swoiste dogadanie się ze złym duchem. Ta pierwsza dotarła do Nazaretu, do najbliższych, budząc w ich sercu niepokój. Postanowili interweniować. Druga zapewne bardzo mocno zabolała Pana Jezusa, gdyż postanowił w przypowieści ukazać jej absurdalność a tych, którzy ją forowali, przestrzec, że są na „najlepszej” drodze ku grzechowi przeciw Duchowi Świętemu....
czytaj więcej ...

7-14 czerwca - MODLITWA W OKTAWIE BOŻEGO CIAŁA

04.06.2012 r.
Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu, Kościół obchodzi w Wielki Czwartek, jednak odczuł potrzebę osobnego święta. Dlatego ponad siedem wieków temu narodziła się uroczystość Bożego Ciała. W tym dniu wyruszają procesje eucharystyczne, by świadczyć o żywej obecności Boga pośród nas.
Błogosławiony Papież Jan Paweł II był wielkim czcicielem Jezusa Eucharystycznego i jednocześnie świadkiem tego, jak wspaniałych dzieł może dokonać w życiu człowieka obecność Jezusa w tej postaci. Jan Paweł II potrafił być cały dla Niego, a Jezus uczynił go swym niezwykłym narzędziem, by objawić światu swoją miłość.
Dlatego i my oddajmy Jezusowi cześć, prosząc, byśmy - umocnieni przez Niego - byli Mu wierni i dawali o Nim świadectwo. Moc i siła do codziennych zmagań kryje się właśnie w Jezusie Eucharystycznym....
czytaj więcej ...

Uroczystość Trójcy Świętej

03.06.2012 r.
Człowiek a Trójca Święta

"Gdy mówię o Bogu, mówię o Ojcu, Synu i Duchu Świętym" – stwierdził Grzegorz z Nazjanzu. Faktycznie, lepiej jest mówić o Trójcy jako o jedności Osób w działaniu, niż abstrakcyjnie spekulować na jej temat.
Na przestrzeni wieków narastało przekonanie, że człowiek jest panem swojej historii, co więcej, jest panem kosmosu. Człowiek uważał siebie za najdoskonalszą istotę stworzoną, za Boży obraz, za dziecko Ojca i w konsekwencji za brata wszystkich stworzeń i za pana wszechświata. Z biegiem czasu nie wystarczyło mu, że jest dzieckiem Bożym. Zapragnął zostać bogiem o własnych siłach. Chciał więcej niż mógł. Zgrzeszył i zniszczył cały zdrowy porządek świata. Odszedł od pierwotnej miłości aż do tego stopnia, że stał się buntownikiem względem Boga, natomiast wobec współbraci panem niewolników oraz zakładnikiem wobec świata....

ks. Adam Bajorski

czytaj więcej ...

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

27.05.2012 r.
Życie człowieka, nawet w stanie upadku, jest przyzywaniem Ducha Świętego, tęsknotą za Nim. Modlitwa, sumienie, Kościół to „miejsca”, w których doświadczamy Jego działania.
Prawda o Bogu, a zwłaszcza o Trójcy, ma w sobie zawsze coś niepojętego. Ale, jak powiada Pascal, „to, co niepojęte, nie jest przez to mniej rzeczywiste”. Spróbujmy pomocować się nieco z tymi trudnościami.

W 1979 roku bł. Jan Paweł II spotkał się z młodzieżą przed warszawskim kościołem św. Anny....

ks. Tomasz Jaklewicz

czytaj więcej ...

Uroczystość Wniebowstąpienie Pańskiego

20.05.2012 r.
Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"

Jezus ukazywał się uczniom przez czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu nie po to, aby się z nimi spotkać towarzysko, przy ognisku powspominać jak to było, kiedy razem przemierzali drogi i ścieżki Galilei czy Judei, ale aby umocnić ich wiarę w tajemnice swego zmartwychwstania, tego, że życie okazało się silniejsze od śmierci, miłość od nienawiści, łaska od grzechu....

ks. Ryszard Stankiewicz SDS

czytaj więcej ...

18-26 maja - Nowenna do Ducha Świętego

15.05.2012 r.
Nowenna do Ducha Świętego jest modlitwą zaleconą przez samego Pana Jezusa w dniu Jego wniebowstąpienia. Po Wniebowstąpieniu Apostołowie „wrócili do Jerozolimy” i w Wieczerniku przez dziewięć dni „trwali jednomyślnie na modlitwie” razem z Maryją, niewiastami i uczniami Pańskimi (Dz 1,12-14). To z Wieczernika wywodzi się zwyczaj odprawiania tej nowenny.          
Dzień pierwszy
Sekwencja do Ducha Świętego...
            „W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów, Jezus stojąc, zawołał donośnym głosem: »Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza«. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7,37-39).
            Panie, Ty wezwałeś do siebie wszystkich spragnionych, którzy w Ciebie wierzą, prosimy Cię o łaskę żywej wiary dla nas wszystkich. Ześlij na nas Ducha Twego.
            Oczyszczaj mocą Twego Ducha wszelkie nasze plany, aspiracje i projekty, wzbudzaj w nas głód Ciebie samego i Twojego słowa, abyśmy pragnęli jedynie pełnić wolę Twego Ojca. Ześlij na nas Ducha Twego.
            Spraw, abyśmy napojeni Twym życiodajnym Duchem, sami stawali się dla innych świadkami Twej obecności. Ześlij na nas Ducha Twego.
            Boże Ojcze, Ty zechciałeś, aby w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na uczniów Twego Syna w znaku ognistych płomieni, prosimy Cię w czasie tej nowenny, abyś zechciał wylać na nas swego Ducha. Niech Twój Duch nas oczyszcza, odnawia i czyni gorliwymi w pełnieniu Twojej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Dzień drugi
Sekwencja do Ducha Świętego...
czytaj więcej ...

VI Niedziela Wielkanocna

12.05.2012 r.

Bóg wyszukuje choć jednego dobrego słowa, jednej szlachetnej myśli, by mieć we mnie jakby szczelinę, przez którą wedrze się z miłością, która jest Jego Duchem.
Duch Święty, Duch miłości zstąpił wcześniej na Korneliusza i jego bliskich, zanim Piotr zupełnie przekonał się co do sensowności ogłoszenia Ewangelii Jezusa tym ludziom. Życie duchowe istnieje tylko dzięki Duchowi Świętemu, który zalewa jak powódź serce człowieka umiłowaniem. Musi się znaleźć w nas choćby jedna szczelina, by tak się stało! Gdy choć jedna cecha, jedno poruszenie w naszym wnętrzu zaistnieje, miłość wdziera się i skłania do miłowania innych. Bóg daje mi się w całkowitym zaufaniu do mnie, mimo tego, iż sam sobie nie potrafię jeszcze zaufać. Jezus ofiaruje swoim uczniom miłość, jakiej sam doświadcza od Ojca.

Augustyn Pelanowski OSPPE

czytaj więcej ...