Dzisiaj jest : 23 stycznia 2021 - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

Czytania na dziś

Warto przeczytać

V Niedziela Wielkanocna

09.05.2012 r.
Trwanie i wolność

Życie duchowe potrzebuje troski Ogrodnika, ale też wrażliwości owoców na światło, czyli osobistej wrażliwości na światło mądrości Słowa Bożego.
Alegoria o winnym krzewie stwarza możliwości kilku interpretacji. Najpewniejsza jest tłumacząca przynoszenie owocu jako dążenie do upodobnienia się do Jezusa, gdyż w dalszej części tego fragmentu Jezus mówi: „Kto trwa we Mnie przynosi owoc obfity!”. Słowo TRWAĆ (MENO) w języku greckim oznacza też zamieszkiwanie, co jeszcze intensywniej uwypukla konieczność trwałego wszczepienia w krzyż Chrystusa. Trwałość jest cechą gwarantującą nienaruszalność oraz rozwój. Jezus prosi swych uczniów o trwanie w Nim, bo jedynie nieprzerwane zamieszkiwanie w Jego łasce powoduje owocowanie, czyli rozwój duchowy....

Augustyn Pelanowski OSPPE

czytaj więcej ...

Jan Paweł II Wielki -I rocznica beatyfikacji

30.04.2012 r.
(...) Odszedł Pasterz nasz, 264. następca Świętego Piotra, Ojciec Święty Jan Paweł II. Ale czy odszedł? Owszem! W wymiarze naturalnych praw, którym podlega człowiek – odszedł. Odejście jest aktem bolesnym. Dlatego ludzka solidarność milionów braci na całym świecie modlitwą napełniała czas przejścia Ojca Świętego z życia ziemskiego do wieczności. W tym gigantycznym hołdzie wdzięczności i miłości, składanym Osobie Ojca Świętego Jana Pawła II, działo się coś nadzwyczajnego (...)

Ks. bp Edward Janiak sufragan wrocławski


(...) Dotychczas historia chrześcijaństwa w ciągu dwóch tysięcy lat obdarzyła przydomkiem "Wielki" tylko trzech papieży: św. Leona I (440-461), św. Grzegorza I (590-604) i św. Mikołaja I (858-867) (...) Stąd coraz częściej w wielu artykułach prasowych pojawia się nowy przydomek, że "Jan Paweł II był nie tylko największym papieżem w historii papiestwa, lecz także papieżem papieży". W swej ziemskiej wędrówce pokazał całej ludzkości jak można godnie żyć i jak po ludzku umierać (...)

Ks. prof. Józef Pater, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu


Jan Paweł II dzięki swym doświadczeniom i talentom, jakimi został obdarzony przez Stwórcę, w tym odwadze i uporowi, potrafił przekroczyć wiele barier, stając się jedną z wielkich postaci historii świata w XX wieku. Zmienił diametralnie opinię niekatolików o Kościele. Będąc zwierzchnikiem Stolicy Apostolskiej stał się Apostołem do wielu stolic na świecie. Odejście Papieża pod Niebiańskie Skrzydła nastąpiło wiosną, gdy modlimy się o deszcz dla ziemi, aby później wydała plony. W tradycji żydowskiej trzy rzeczy przynoszą deszcz: szacunek wobec ziemi, życzliwość dla innych ludzi i znoszenie cierpienia. Wszyscy mamy w pamięci gest szacunku dla ziemi, do której się schylał i całował na początku każdej wizyty zagranicznej.

Jerzy Kichler,współprzewodniczący Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydów w Polsce"Mobilne Muzeum Jana Pawła II".
3 maja 2012 r.
plac przy naszej parafii
w godzinach 8.00 - 19.30
czytaj więcej ...

IV Niedziela Wielkanocna

29.04.2012 r.
Eucharystyczna pasza i pastwiska Biblii dają pokarm na życie wieczne. W tych dwóch pokarmach wyraża się troska Boga o nasze wybawienie.
Pasterz, do którego porównuje się Jezus, nie jest bosym pastuszkiem, beztrosko przygrywającym swej trzodzie kojące nuty, ale jest kimś, kto oddaje życie za owce. Który pasterz z karpackich wzgórz oddałby życie za stado owiec? Zbawić, to uratować komuś życie, poświęcając własne. Chrystus ODDAŁ swoje życie, a nie UMARŁ. Umrzeć to jedynie być pozbawionym życia własnego i nikomu przez to nie uratować życia. Oddać życie można tylko za kogoś. Bóg przede wszystkim jest życiem wiecznym, a dzieląc się życiem, konsekwentnie dopuścił nas do wieczności....

Augustyn Pelanowski OSPPE

czytaj więcej ...

III Niedziela Wielkanocna

22.04.2012 r.
„a myśmy się spodziewali”....

W błędzie jest ten, kto sądzi, że Dwunastu z utęsknieniem oczekiwało Niedzieli Zmartwychwstania. Raczej widzimy ich w postawie „a myśmy sie spodziewali”. Owszem, winni czekać. W końcu w ostatnich trzech latach coś słyszeli o Jego zapowiedziach powstania z martwych. Ale śmierć jest śmiercią i jej realizm szybko niszczy wszelką nadzieję i spycha w zapomnienie wszelkie obietnice. Dlatego nie czekali, nie wyglądali Zmartychwstałego, nie żywili nadziei, zamykali się za solidnymi drzwiami. Choć prawdę mówiąc, pierwsze jaskółki przedziwnych wieści zaczęły docierać do Wieczernika. Podobno On żyje. Widziały Go Magdalena i kilka innych niewiast, widział Go Szymon Piotr, widziało dwóch uczniów idących do Emaus. Ci wrócili właśnie stamtąd i siedząc teraz za stołem, opowiadają pozostałym co ich w drodze spotkało i jak poznali Pana po łamaniu chleba. Zwątpienie jednak pozostało....

ks. Dawid Adamczak SDS

czytaj więcej ...

Tydzień Biblijny

22.04.2012 r.
„Kościół domem budowanym przez miłość”.

Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny. Jego inicjatorem jest Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II.

„Niedziela Biblijna, która otwiera Tydzień Biblijny, to doskonała okazja, aby w naszych sercach i rodzinach odnowić przymierze z Bogiem” – piszą biskupi w liście pasterskim na niedzielę 22 kwietnia. Zachęcają też do „intronizacji księgi Pisma Świętego w naszych domach i kościołach”. „Wyłóżmy ją w najważniejszym miejscu mieszkania, zapalmy świece, odczytajmy stosowny fragment, który nam podpowiada rozum i serce” – piszą. Zachęcają również do wspólnotowego czytania Pisma Świętego: „Twórzmy w parafiach kręgi biblijne, a w diecezjach Szkoły Słowa Bożego jako żywe Domy Słowa, aby Ewangelia nie była bezdomna! Oby Pismo Święte nie było jedną z wielu książek porzuconych na półce!”

www.episkopat.pl

czytaj więcej ...

Niedziela Miłosierdzia Bożego

14.04.2012 r.
Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna.

Pan Jezus powiedział do niej:
Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).
czytaj więcej ...

6-14 kwietnia - Nowenna do Miłosierdzia Bożego

04.04.2012 r.
Nowennę do Miłosierdzia Bożego napisała św. Faustyna pod dyktando - jak mówiła - samego Pana Jezusa,  który polecił ją odmawiać przed świętem Miłosierdzia Bożego, począwszy od Wielkiego Piątku. Przez specjalne modlitwy miała w każdym dniu przyprowadzić do Serca Jezusa pewne grupy ludzi i zanurzać je w morzu miłosierdzia Bożego, błagając Ojca przez mękę Jezusa o łaski dla nich.

„Pragnę - mówił do niej Pan Jezus - abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz” (Dz, 1209).

6-14 kwietnia
Nowenna do Miłosierdzia Bożego
czytaj więcej ...

V Niedziela Wielkiego Postu

25.03.2012 r.
Recepta na udane życie

Jeśli uświadomimy sobie, że z tego, co nas jeszcze czeka w przyszłości, najbardziej pewna jest śmierć, i jeśli do tego uznamy, że moment śmierci niejako determinuje kształt naszej wieczności, to chyba nie ma w życiu ważniejszej sprawy, jak dobrze umrzeć. Ale co to znaczy: dobrze umrzeć? Czy to znaczy umrzeć późno, bezboleśnie, „bezstresowo”?
Spróbujmy z tym pytaniem podejść do Chrystusa. Jego odpowiedź może się niektórym wydać szokująca: „kto miłuje swoje życie” w tym sensie, że będzie je przesadnie oszczędzał – „traci je”, a ten, kto potrafi do swojego życia zachować właściwy dystans i potrafi nim właściwie zadysponować, ten „zachowa je na życie wieczne”.

ks. Antoni Dunajski

czytaj więcej ...

Uroczystość Zwiastowania Panskiego

25.03.2012 r.
Dzisiejsza uroczystość przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
czytaj więcej ...

10 - 18 marca - Nowenna do św. Józefa

05.03.2012 r.

10-18 marca
NOWENNA DO ŚW. JÓZEFA O ŁASKI ZAUFANIA BOGU I POMOC W KRYZYSIE MATERIALNYM

W ostatnim czasie coraz więcej osób z racji pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego zmaga się z utrzymaniem swych rodzin. Dotyczy to zwłaszcza rodzin wielodzietnych oraz emerytów i rencistów, ale także osób w wieku średnim i tych najmłodszych. Niestety, coraz więcej ludzi traci pracę, a jeśli są jedynymi żywicielami rodziny, dochodzi do sytuacji dramatycznych.
Takie sytuacje są prawdziwą próbą wiary i zaufania w Bożą miłość. Być może sami doświadczamy takich sytuacji, być może takie doświadczenie spotkało kogoś z naszych najbliższych, z naszych rodzin, sąsiadów, przyjaciół.
Chyba żaden inny święty w Kościele nie był tak bardzo milczący za swego życia, a jednocześnie tak bardzo uczący nas zaufania Bogu w każdej sytuacji, zwłaszcza tej najtrudniejszej, jak św. Józef. Chyba żaden inny święty nie był tak bardzo „nieobecny" za swego życia, aby po śmierci tak skutecznie wypraszać łaski dla tych, którzy w trudnych sytuacjach zwracają się do niego po ratunek...
czytaj więcej ...

II Niedziela Wielkiego Postu

03.03.2012 r.
Droga ku przemianie w Chrystusie wiedzie przez powolne wspinanie się nie tyle ku szczytom doskonałości, co raczej ku głębiom poznania swej samotności i pustki. Dopiero za nią widać Oblicze Szczęścia. Jest to szczyt nieoszczędzania siebie w miłości. To szczyt, który jest otchłanią i przepaścią. Sam Bóg nie oszczędził swojego Syna, i chociaż Golgota to góra, w sercu Jezusa była dolina ciemności i opuszczenia. Gdy Abraham wchodził krok po kroku po zboczu góry Moria, schodził w opuszczenie, w przepaść serca. Szczytem jego przemiany było jednocześnie duchowe opuszczenie. Dla Boga i dla Abrahama szczyt miłości oznaczał przepaść utraty najukochańszej osoby – syna!

Augustyn Pelanowski OSPPE

czytaj więcej ...

Ratunek dla ducha czyli jak pościć dzisiaj

01.03.2012 r.

Czterdzieści dni Wielkiego Postu może niekiedy uczynić cuda. Pomóc wyjść z „ciemnej doliny”, naprawić rozsypujące się koleiny życiowe. Tylko pod jednym warunkiem: że człowiek zechce poświęcić więcej uwagi sferze duchowej
Szpital psychiatryczny w Tworkach to prawie mój drugi dom – mówi osoba znana z pierwszych stron gazet, zaangażowana w działalność publiczną. „Ląduje” tu co kilka tygodni. Gdy nie wytrzymuje już tempa życia, kiedy nie jest w stanie wygospodarować w nocy trzech godzin na sen, a zajmowane stanowisko i natłok spraw nie pozwalają nawet na chwilę odpoczynku i wyciszenia, jedynym ratunkiem jest terapia szpitalna. Weekendowa, tygodniowa, bywa że miesięczna. Dla psychiki Tworki są idealnym miejscem. A co z duchem?

PRZYKŁADY POSTANOWIEŃ WIELKOPOSTNYCH
czytaj więcej ...

I Niedziela Wielkiego Postu

25.02.2012 r.
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Ulewa potopu trwała 40 dni. Tyle samo pościł Jezus. Czy zgadzasz się na pustkę w domu, ciszę w telefonie, samotność w sercu, na puste ściany i suszę uczuć?

Przecież to Duch wyprowadza na pustynię. I to po to, by człowiek był kuszony przez szatana! Duch Święty chciał, by Jezus był kuszony przez złego ducha, bo wtedy aniołowie Mu usługiwali. Żył tam wśród zwierząt – jak Noe, gdy zamknął się ze zwierzętami w arce.

Skarżysz się na złe relacje, na to, że wokół jest tyle agresywnych ludzi, złośliwych jak pustynne węże, chciwych niczym trzoda wygłodzonego bydła i dumnych jak pustynne lwy. Jezus żył wśród zwierząt pustyni, nie stał się jednak łupem dzikich bestii, gdyż Duch Go wyprowadził...

Augustyn Pelanowski OSPPE

czytaj więcej ...

VII niedziela zwykła

19.02.2012 r.
Najsłabsza słabość

Każdy człowiek wobec Boga może się czuć jak sparaliżowany. Uzdrowienie paralityka manifestuje zderzenie niemożliwości człowieka i wszechmożliwości Boga. Bez Niego nic nie możemy, w Nim wszystko jest możliwe. Być może i twoja sytuacja jest niemożliwa do zmiany: zmagasz się ze sobą, z innymi, z problemami, zranieniami, grzechami, nałogami, trudnościami finansowymi albo wychowawczymi, może w twoim małżeństwie lub powołaniu nastąpił paraliżujący impas.

Augustyn Pelanowski OSPPE

czytaj więcej ...

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

19.02.2012 r.
"Każdy Polak, niezależnie od sprawowanej funkcji, piastowanej godności czy wykonywanego zawodu, może być apostołem trzeźwości. Wymaga to jednak odpowiedzialności i odwagi"

bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu organizuje się we wszystkich kościołach od ostatniej niedzieli przed okresem Wielkiego Postu do soboty włącznie przed I Niedzielą Wielkiego Postu. Jest to czas refleksji nad trzeźwym, a zarazem radosnym i wolnym od nałogów życiem oraz czasem modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych.

Logo Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu wskazuje na trzeźwość i czujność, które symbolizuje kaganek („Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie!” – 1P 5, 8a). Płomień kaganka ma kształt krokusa, a rozchodzące się od niego światło tworzy serce. Dobrowolna abstynencja od alkoholu, wybierana z racji miłości do Boga, człowieka i Ojczyzny, płonie i rozświetla mroki, przynosi nadzieję, wolność i wyzwolenie. Trzeźwość abstynencka jest darem serca dojrzałego człowieka. Znak jest w kształcie koła – figury doskonałej.

czytaj więcej ...