Dzisiaj jest : 20 września 2019 - Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

Warto przeczytać

XXIII Niedziela Zwykła

04.09.2011 r.
Upomnienie inspirowane miłością

Być może komuś z nas, dziwnym wydaje się polecenie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Idź i upomnij swego Brata!”. Ktoś mógłby powiedzieć, że wreszcie Chrystus zleca swoim uczniom coś łatwego do wykonania. Bowiem, komu z nas obce jest wytykanie czyichś błędów, zwracanie komuś uwagi, szybkie wydawanie sądów i krytykowanie? Chyba każdemu łatwiej jest dostrzegać błędy innych niż własne; łatwiej jest mówić o kimś niż o sobie. Wreszcie, dużo łatwiej jest krytykować niż przyjmować krytykę.

Ks. Tomasz Raćkos SDS

czytaj więcej ...

XXII Niedziela Zwykła

29.08.2011 r.
Być prawdziwym to o wiele ważniejsze niż być zadowolonym

Gdy Piotr usłyszał zapowiedź męki, odrzucenia, a zarazem zmartwychwstania, usiłował życzliwie wpłynąć na zmianę decyzji Jezusa. Możemy wierzyć w Jezusa triumfującego, ale gdy zaczyna mówić o klęsce, drżymy i naciskamy, aby do tego nie doszło. Jak rodzic, który nie może pogodzić się z chorobą, nałogiem albo przegraną życiową własnego dziecka. To pierwszy odruch naturalnej miłości.

o. Augustyn Pelanowski, OSPPE

czytaj więcej ...

XXI Niedziela Zwykła

22.08.2011 r.
Pytanie Jezusa było jednocześnie dla niego odpowiedzią. Ten z nich, który miał poznanie i pewność co do boskości Jezusa, mógł zostać „skałą” w Kościele. Szymon Piotr własnym staraniem umysłu nie doszedł do takiego poznania Jezusa, jakiemu dał odważnie wyraz. Objawił mu to Ojciec, a przez to Ojciec ujawnił, kogo widzi jako fundamentalną skałę w przyszłym Kościele! To było znakiem dla Jezusa! Od tej chwili nie tylko Szymon wiedział, kim jest Jezus, ale i Jezus wiedział, kim jest Szymon. Im głębiej Szymon poznawał Jezusa, tym głębiej sam był obdarowywany nową tożsamością duchową. Zmiana imienia jest tego najlepszym dowodem.

Augustyn Pelanowski OSPPE

czytaj więcej ...

Święta Teresa Benedykta od Krzyża - patronka Europy

08.08.2011 r.
EDYTA STEIN
Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu 12 października 1891 roku. W roku 1911 rozpoczęła studia uniwersyteckie we Wrocławiu, kontynuując je następnie w Getyndze u znanego filozofa Edmunda Husserla. Podczas pierwszej wojny światowej podjęła ochotniczą służbę w szpitalu wojskowym dla zakaźnie chorych. W roku 1916 rozpoczęła działalność dydaktyczną. Straciwszy wcześnie wiarę, szczerze szukała prawdy i znalazła ją w Kościele katolickim. W roku 1922 przyjęła chrzest i sakrament bierzmowania. Mając czterdzieści dwa lata wstąpiła do Karmelu w Kolonii i otrzymała imię Teresy Benedykty od Krzyża. Od chwili nawrócenia była przeświadczona, że jej życie będzie naznaczone krzyżem. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się do klasztoru w Echt w Holandii. Tam została aresztowana, wywieziona do Oświęcimia i zagazowana 9 sierpnia 1942 roku. W roku 1987 papież Jan Paweł II zaliczył ją w poczet błogosławionych, a 11 października 1998 roku ogłosił ją świętą

czytaj więcej ...

XIX Niedziela Zwykła

07.08.2011 r.
Są w życiu człowieka takie dni, pełne ufności Bogu i taka pewność bliskości Boga, odczucie Jego obecności i dobroci, że człowiek chciałby krzyknąć jak Piotr: Panie, każ mi przyjść do Ciebie po wodzie i mogę naprawdę chodzić po morzu. Są jednak i takie dni, kiedy przychodzi zwątpienie i krzyczy człowiek: gdzie jesteś Boże, czy nie widzisz, że tonę? Czy Ty naprawdę gdzieś jesteś?

Zwątpienie nie jest utratą wiary, jest tylko pytaniem, a pytanie jest nieodłączne od wiary. Zwątpienie może prowadzić do utraty wiary. Zwątpienie jest albo pokusą szatana, albo próbą naszej wiary, doświadczeniem, które ma prowadzić do umocnienia wiary. Piotr – to człowiek wielkich wzlotów wiary, ale i zwątpień. „Jeśli to Ty jesteś, Panie, każ mi przyjść do Ciebie.”. Chrystus powiedział „przyjdź!” I Piotr zaczął iść po jeziorze, ale nagle dostrzegł fale, wicher i przeraził się i zaczął tonąć. I zaczął wołać „Panie ratuj!” Chrystus wyciąga rękę do Piotra, ratuje go mówiąc: „Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”
Piotr upadł na kolana i wyznał: Ty naprawdę jesteś Bogiem. Panie, nie trzymaj mnie za rękę, bo ja jestem grzeszny człowiek. Błogosławione jest zwątpienie, po którym stanie się w człowieku większa wiara – mocniejsze zaufanie.

ks. Artur

czytaj więcej ...

XVI niedziela zwykła

16.07.2011 r.

Królestwo Niebieskie podobne jest do Madagaskaru. Czy dlatego używam tego porównania, ponieważ niektórzy z mieszkańców tej wyspy twierdzą, że to właśnie tam na tych ziemiach był biblijny Raj. Chyba nie. Z tego, co zauważamy niemal, co druga kraina w początkach swojej historii powołuje się na opowieść, że to właśnie na ich terenie rosło pierwotne drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła.

O. Marek Mularczyk OMI

czytaj więcej ...

XIII niedziela zwykła

25.06.2011 r.

Czytając słowa Jezusa: „Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien”, można by Go posądzić o egoizm. Z tekstu zda się wynikać, że Jezusowi zależy bardzo na tym, by był miłowany. Nie liczy się przy tym ani z ojcem, ani z matką, ani z dzieckiem. Taka interpretacja słów Mistrza z Nazaretu świadczy jednak o niezrozumieniu Ewangelii. Jezus bowiem wzywa, by otoczono Go miłością jednak nie w trosce o Jego szczęście, lecz w trosce o nasze dobro. Pragnie ostrzec i zachować przed wypaczeniem miłości. Zbyt dobrze zna nieszczęście, jakie jest ukryte w przesadnym umiłowaniu wartości przemijających.

Ks. Edward Staniek

czytaj więcej ...

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

18.06.2011 r.

Bóg jest jeden. A jednocześnie jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Tajemnica Trójcy Świętej. Ta prawda wiary wydaje się zbyt trudna dla przeciętnego umysłu. Co więcej, całkowicie oderwana od życia. A przecież czyniąc znak krzyża, powtarzamy: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. To najprostsze wyznanie wiary w Trójcę jest zarazem modlitwą. Mówienie o Bogu musi łączyć się z mówieniem do Boga. Inaczej sprowadzimy Boga na poziom stworzeń, które człowiek może dowolnie badać, mierzyć, opisywać. A Bóg pozostaje tajemnicą. Nie da się Go zamknąć w pojęciach, w zdaniach, dogmatach, opisać raz na zawsze.

ks. Tomasz Jaklewicz

czytaj więcej ...

Zesłanie Ducha Świętego

12.06.2011 r.

Ze znanych mi widzialnych znaków Ducha Świętego najbardziej odpowiadają mi trzy: wiatr, woda, ogień. (...) Wiatr przelatuje, jest powietrzem, które się śpieszy; nie widzimy go, ale widzimy kołyszące się od jego powiewu liście. Mocy wody też nie możemy zobaczyć, ale widzimy, jak wszystko wokół dzięki niej żyje. (...) Ogień wypala na proch, "idzie na całość". Duch Święty kojarzy się też z ogniem, który przynosi ciepło, światło, dobro, miłość, poświęcenie bez końca. Przypomina gościnność, spotkanie przy kominkach. Przypomina lampkę oliwną na grobie, która ogrzewa zziębnięte dusze. - ks. Jan Twardowski.

ks. Piotr Brząkalik

czytaj więcej ...

Wniebowstąpienie Pańskie

05.06.2011 r.

Pewnego zakonnika odwiedził kolega z lat szkolnych. Gdy weszli do klasztornej celi zdziwiony podróżnik zapytał: „Tobie wystarczy jeden stół, dwa krzesła, łóżko i mała szafa?” Na to mnich odpowiedział, pytając: „A dlaczego ty nie masz ze sobą mebli?”. Odwiedzający roześmiany mówi: „Bo jestem w podróży!”. Zakonnik również z uśmiechem na twarzy rzekł: „Ja też jestem w podróży!”.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego uświadamia nam z nową mocą, że nasze życie tu na ziemi jest wędrówką, podróżą ku wieczności.

Ks. Michał Anderko

czytaj więcej ...

VI niedziela wielkanocna

28.05.2011 r.

W świecie, w którym żyjemy, można odnaleźć ślady Boga, ale niestety, również możemy w nim spotkać takie aspekty życia, które dostarczają nam wątpliwości w wierze. Okres wielkanocny jest szczególnym czasem głoszenia prawdy o zmartwychwstaniu. Czy my jednak przyjmując tę prawdę wiary nie dopuszczamy do siebie cienia wątpliwości? A przecież dziś słyszeliśmy w Ewangelii słowa Jezusa: „Ja żyję i wy żyć będziecie”. / J 14,19b/
Może czasem pytamy siebie samych: Czy mam zaufać swojemu rozumowi, czy sercu (duszy)? Jan Paweł II powiedziałby jednemu i drugiemu. Zawarł tę myśl w encyklice „Fides et ratio”. (wiara i rozum).

Ks. Jerzy Cholewiński

czytaj więcej ...

V niedziela wielkanocna

21.05.2011 r.

To jeden z trudniejszych fragmentów najtrudniejszej do zrozumienia Ewangelii – wg św. Jana, więc nie możemy się dziwić, że nie bardzo wiemy o co tu chodzi. Fragment ten należy do tzw. Mowy Pożegnalnej Jezusa, wygłoszonej w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy. Jezus chciał wtedy przygotować uczniów na swoje odejście i rozstanie. Dlatego powiedział wtedy rzeczy najważniejsze, które są zarazem wskazaniami dla całego Kościoła. Żeby jednak je rozszyfrować i zrozumieć, trzeba trochę uwagi i wysiłku.

Ks. Mariusz Pohl

czytaj więcej ...

IV niedziela wielkanocna

15.05.2011 r.

Pracowała w kuchni. Prawie codziennie wracała nie tylko zmęczona, ale i przybita. Gotuje dobrze i lubi swój zawód. Skąd zatem zniechęcenie na jej twarzy? Przyczynę ujawnia w jednym zdaniu: „Pracowałam w tym zakładzie pięć lat i nigdy nie zrobiłam nic dobrze. Przez tyle lat ani kierowniczka kuchni, ani dyrektor zakładu nie zdobyli się na jedno słowo pochwały czy uznania”. Zabrakło akceptacji. Czuła się obco. Zmieniła miejsce pracy. Dziś nadal stoi przy kuchennym piecu. Pracuje jeszcze więcej niż poprzednio. Wraca jednak do domu z uśmiechem na twarzy. Tak zwierzchnicy, jak i goście przy stolikach cieszą się jej pracą. Została zaakceptowana. Już się nie czuje obco. Z radością wyznaje: „To mój drugi dom”.

Ks. Edward Staniek

czytaj więcej ...

Burzył mury - JPII

01.05.2011 r.

Sporo ich było. Te wielkie i prawie niewidoczne; grube, w które trzeba było uderzać z całej siły, i takie, które upadały od jednego papieskiego spojrzenia. Mury pontyfikatu Jana Pawła II.

Mur złotej klatki
Wbrew obiegowym opiniom Jan Paweł II nie był wcale pierwszym nowożytnym papieżem wyruszającym z apostolstwem poza mury Watykanu. Sporo pielgrzymował już Paweł VI, któremu udało się dotrzeć praktycznie na wszystkie kontynenty. Nikt jednak wcześniej nie robił tego na taką skalę i w tak spektakularny sposób jak papież Polak.

Łukasz Kaźmierczak

czytaj więcej ...

Loluś - błogosławiony od sportu

01.05.2011 r.

Loluś, bramkarz podwórkowej ekipy z Kościelnej, „Wujek”, amator kajakowych spływów i górskich wypraw, pierwszy kibic „Pasów” po kres swoich dni – Karol Wojtyła, a już za chwilę błogosławiony Jan Paweł II, sport miał w genach.

K jak Karol, k jak kajak
Pasją Wojtyły księdza były kajaki i góry. „Wujek”, jak sam kazał nazywać się towarzyszącej mu podczas spływów młodzieży, chętnie zapraszał do swojego czółna, radząc tym, którzy o to prosili, w kwestiach ducha. Odwracał też kajak do góry dnem, a ze związanych wioseł robił prowizoryczny krzyż. W ten sposób „Wujek” odprawiał Msze.

Michał Bondyra

czytaj więcej ...