Dzisiaj jest : 19 stycznia 2019 -

Czytania na dziś

19 I 2019 r., Sobota

CHRZTY, ŚLUBY, POGRZEBY

13.01.2015 r.
SAKRAMENT CHRZTU

"Chrzest Św. jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania...

Chrzest jest sakramentem wiary. Wiara jednak potrzebuje wspólnoty wierzących. Każdy wierny może wierzyć jedynie w wierze Kościoła. Wiara wymagana do chrztu nie jest wiarą doskonała i dojrzałą, ale zaczątkiem, który ma się rozwijać."

KKK 1213, 1253


Przez Sakrament Chrztu zostali włączeni do wspólnoty Kościoła:


LISTOPAD
1. Hanna Małgorzata Kupis
2. Zuzanna Malinowska
3. Aleksandra Kosowska
4. Alicja Bierek
5. Kalina Turek
6. Aleksandra Jasiuleniec


GRUDZIEŃ
1. Piotr Nalewajk
2. Maja Grabowska
3. Michalina Załuska
4. Marcelina Załuska
5. Henryk Bruno Bartkowski
6. Julia Orzoł
7. Amelia Sierzputowska
8. Małgorzata Jażdżyk
9. Jan Jażdżyk
10. Aleksander Kowalczyk
11. Aniela PłochaSAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

"Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam jest Miłością. Ponieważ bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia.

Z samej zaś natury swojej instytucja małżeńska oraz miłość małżeńska nastawione są na rodzenie i wychowanie potomstwa, co stanowi jej jakoby szczytowe uwieńczenie."

KKK 1604, 1652


Sakramentalny związek małżeński zawarli::POGRZEB KATOLICKI - sakramentalia

"Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia sakramentalnego, dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie; jest ostatecznym "upodobnieniem" go do "obrazu Syna", którego udziela namaszczenie Duchem Świętym; jest uczestnictwem w Uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eucharystii, nawet jeśli zachodziłaby jeszcze potrzeba ostatecznego oczyszczenia, by móc przywdziać szatę godową.

Przez celebrację Eucharystii wspólnota wiernych, a szczególnie rodzina zmarłego uczy się żyć w łączności z tym, który "zasnął w Panu", przyjmując Ciało Chrystusa, którego zmarły nadal jest żywym członkiem, modląc się za niego i z nim."

KKK 1682, 1689


Odszedł do Domu Ojca:

LISTOPAD
1. Genowefa Baranowska, zam. Jaracza
2. Wiesław Łada, zam. Dzbenin
3. Marian Radzki, zam. Dzbenin


GRUDZIEŃ
1. Ryszard Jerzy Lewandowski, zam. Rolna
2. Henryk Jan Ścięgaj, zam. Modrzejewskiej
3. Zygmunt Zbigniew Nowicki, zam. Hanki Sawickiej
4. Wanda Żebrowska, zam. Dzbenin
5. Wiesława Zięba, zam. Goworowska