Dzisiaj jest : 15 kwietnia 2021 - Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne

Czytania na dziś

15 IV 2021 r., Czwartek
Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne
Czytanie pierwsze
(Dz 5, 27-33)
Ewangelia
(J 3, 31-36)

Komunikat Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego dotyczący wydarzenia „Polska pod Krzyżem”

08.09.2019 r.
zdjęcie do artykułu
W nawiązaniu do komunikatu Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego z dnia 22 sierpnia br., dotyczącego wydarzenia „Polska pod Krzyżem”, podajemy kilka informacji szczegółowych.

Wydarzenie „Polska pod Krzyżem” odbędzie się w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w sobotę 14 września 2019 roku. Centralnym miejscem spotkania będzie lotnisko Kruszyn w okolicach Włocławka. Spotkanie przebiegać będzie według następującego programu:

9.00 – przyjmowanie pielgrzymów na placu

10.45 – zawiązanie wspólnoty

11.00 – Różaniec: Tajemnice Bolesne

11.30 – konferencja wprowadzająca: „Odrzucenie Krzyża i walka duchowa we współczesnym świecie” - Lech Dokowicz

13.00 – przerwa na posiłek

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.15 – Msza św. z uroczystym wniesieniem relikwii Krzyża Świętego

17.30 – konferencja: „Ks. Dolindo Ruotolo „ - Joanna Bątkiewicz – Brożek

18.30 – przerwa na posiłek

19.30 – Droga Krzyżowa

21.00 – Apel Jasnogórski na żywo z Jasnej Góry

21.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza św. z niedzieli

Organizatorzy proszą o przywiezienie ze sobą domowych krzyży oraz o przybycie w stanie łaski uświęcającej czyli po spowiedzi w miejscu zamieszkania. Grupy autokarowe lub inne należy zgłaszać bezpośrednio do organizatorów na
e-mail: biuro@polskapodkrzyzem.pl. Organizatorów grup z terenu Diecezji Łomżyńskiej prosimy również o przesłanie zgłoszenia na e-mail: jacek.kuria@interia.pl. Chodzi o stworzenie bazy danych pielgrzymów z naszej diecezji.

Ponadto informujemy, że w Diecezji Łomżyńskiej zostały zgłoszone trzy oficjalne punkty wspólnej modlitwy w łączności z wydarzeniem centralnym. Są nimi parafia pw.  Świętego Krzyża w Łapach, parafia pw. Krzyża Świętego w Łomży oraz Ognisko Miłosierdzia Bożego w Suchcicach (parafia Goworowo). Można udać się do tych miejsc, aby poszerzyć wspólnotę modlitwy.

Prosimy również o zorganizowanie modlitwy „Polska pod Krzyżem” w poszczególnych parafiach. Oprócz Eucharystii, która zawsze jest celebrowana w świątyni,  powinna się ona koncentrować przy Krzyżu misyjnym. Program można zaczerpnąć z propozycji ogólnopolskiej lub opracować we własnym zakresie.

 

Ks. Jacek Czaplicki
Przewodniczący Wydziału
Duszpasterstwa Ogólnego

 

Łomża, dnia 4 września 2019 r.
N. 998/2019