Dzisiaj jest : 28 stycznia 2020 - Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

Czytania na dziś

LITURGIA

28 stycznia 2020 r., Wtorek
Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
Prawdziwa rodzina Jezusa

Rok A, II

PIERWSZE CZYTANIE
(2 Sm 6, 12b-15. 17-19) Przeniesienie Arki Pańskiej do Miasta Dawidowego

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

Poszedł Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed-Edoma do Miasta Dawidowego. Ilekroć niosący Arkę Pańską postąpili sześć kroków, składał w ofierze wołu i tuczne cielę. Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany efod. Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pańską wśród radosnych okrzyków i grania na rogach.

Przyniesioną więc Arkę Pańską ustawiono na przeznaczonym na to miejscu w środku namiotu, który rozpiął dla niej Dawid, po czym Dawid złożył przed Panem całopalenia i ofiary biesiadne. Kiedy Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar biesiadnych, pobłogosławił lud w imieniu Pana Zastępów. Dokonał potem podziału między cały naród, między cały tłum Izraela, między mężczyzn i kobiety: dla każdego po jednym bochenku chleba, po kawałku mięsa i po placku z rodzynkami. Potem wszyscy ludzie udali się do swych domów.

PSALM
(Ps 24 (23), 7-8. 9-10 (R.: por. 10b))

Bramy, podnieście swe szczyty, ?
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
?Któż jest tym Królem chwały?? ?
?Pan, dzielny i potężny, *
Pan, potężny w boju?.

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały

Bramy, podnieście swe szczyty, ?
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
?Któż jest tym Królem chwały?? *
?Pan Zastępów, On jest Królem chwały?.

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały

EWANGELIA
(Mk 3, 31-35) Prawdziwa rodzina Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: ?Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie?.

Odpowiedział im: ?Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?? I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: ?Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką?.