Dzisiaj jest : 18 czerwca 2019 - Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski

Czytania na dziś

Komunikat dotyczący 31. Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016

14.11.2015 r.

1. Historia Światowych Dni Młodzieży (1984 - 2016)

            Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) są międzynarodowym spotkaniem młodych chrześcijan z całego świata i okazją do tego, aby młodzież wraz ze swoimi duszpasterzami mogła doświadczać wspólnie piękna Kościoła. Z woli św. Jana Pawła II ŚDM obchodzone są co roku, w Niedzielę Palmową, we wszystkich diecezjach na świecie, a co 2 - 3 lata, pod przewodnictwem Ojca św., w jednym z wielkich miast na różnych kontynentach. W 2016 roku miejscem spotkania będzie Kraków. Tematyka tych spotkań wyznaczana jest przez Papieża, który kieruje do młodych specjalne Orędzie.

            Twórcą i pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży był św. Jan Paweł II. Idea ŚDM zrodziła się w 1985 roku podczas spotkania Papieża z młodzieżą w Rzymie. Wcześniej jednak, w 1984 roku, odbyło się pierwsze spotkanie Ojca św. z młodymi, z okazji Nadzwyczajnego Roku Odkupienia. W 1986 roku św. Jan Paweł II oficjalnie ogłosił Niedzielę Palmową Światowym Dniem Młodzieży. Warto zauważyć, że inspiracją do organizowania przez Papieża Światowych Dni Młodzieży były polskie doświadczenia. Jako Arcybiskup Krakowski, kard. Karol Wojtyła wielokrotnie uczestniczył w tak zwanych Dniach Wspólnoty Ruchu Światło  Życie. Odbywały się one w ramach piętnastodniowych rekolekcji wakacyjnych. Było to wspólne spotkanie wielu wspólnot w jednym miejscu i okazja do przeżywania jedności i młodości Kościoła. Właśnie to doświadczenie późniejszy Papież zaproponował młodzieży całego świata.

            Światowym Dniom Młodzieży towarzyszą specjalne Symbole, których kopie w tych miesiącach pielgrzymują do parafii i szkół naszej Diecezji. Ich oryginały zostały przywiezione do Polski z Rzymu w marcu 2014 roku. Do Symboli ŚDM należy drewniany Krzyż, który Ojciec św. przekazał młodym świata przed 30. laty, na zakończenie Roku Odkupienia. Zostały na nim wyryte słowa św. Jana Pawła II: "Nieście go [Krzyż] po całym świecie jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie  i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym". Od 2003 roku wraz z Krzyżem ŚDM pielgrzymuje Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani, co jest ściśle związane z Rokiem Różańca oraz słowami jakie wówczas Papież skierował do młodych w swoim Orędziu" "Oto Matka Twoja" (J 19, 27).

            W czasie pontyfikatu św. Jana Pawła II miało miejsce osiem wielkich spotkań młodych chrześcijan z całego świata. Światowe Dni Młodzieży odbywały się w Buenos Aires (1987), w Santiago de Compostela (1989), w Częstochowie (1991), w Denver (1993), w Manili (1995), w Paryżu (1997), w Rzymie (2000) i w Toronto (2002). Po śmierci św. Jana Pawła II, kontynuatorem dialogu Kościoła z młodzieżą i wielkim orędownikiem ŚDM stał się Papież Benedykt XVI, który przewodniczył światowym spotkaniom w Kolonii (2005) i w Sydeny (2008). Również Ojciec św. Franciszek kontynuuje dzieło swoich poprzedników. W lipcu 2013 roku Franciszek spotkał się z młodzież a Rio de Janeiro gdzie zapowiedział, że miejscem kolejnych ŚDM będzie Kraków.

            Już od momentu ukształtowania się programu Światowych Dni Młodzieży, młodzież Diecezji Łomżyńskiej zaczęła gromadzić się w Niedzielę Palmową, wokół swego Biskupa. Na początku były to jednodniowe spotkania w rejonach duszpasterskich. Momentem przełomowym okazał się Rok Jubileuszowy 2000. Wtedy to postanowiono zorganizować jedno, duże spotkanie w Łomży. Trwało ono dwa dni, a młodzież spędzała noc w gościnie u miejscowych rodzin. Od 2007 roku spotkania zaczęły odbywać się w cyklu dwudniowym, w róznych miastach naszej Diecezji.

 

2. Światowe Dni Młodzieży w Polsce i w Diecezji Łomżyńskiej (2016)

            Światowe Dni Młodzieży, gromadzące rzesze młodych ludzi z całego świata są, jak już wspomniano, przestrzenią doświadczania przez nich piękna i żywotności Kościoła. Mają one również charakter ewangelizacyjny, który polega na tym, że wielu młodych dzięki ŚDM odnajduje drogę do Boga i do Kościoła. Z tego, między innymi, powodu z radością przyjęliśmy wiadomość, że 31. ŚDM odbędą się w roku 2016 w Polsce, w Krakowie i w Diecezji Łomżyńskiej. Są one szansą zarówno dla naszego Kościoła, w tym dla ożywienia duszpasterstwa młodzieży w parafiach, jak również okazją do promocji naszego kraju i  regionu. Światowe Dni Młodzieży będą miały dwa etapy: pierwszy,  tzw. "tydzień w diecezji", odbędzie się w dniach 20 - 25 lipca 2016 roku i będzie czasem przyjęcia w naszych parafiach rzeszy gości z wielu krajów świata. Drugi etap to uroczystości centralne z udziałem Papieża Franciszka, które odbędą się w Krakowie, w dniach 26 - 31 lipca 2016 roku.

            W celu przygotowania pobytu gości z całego świata w naszej Diecezji powstały w dekanatach i parafiach tzw. Dekanalne i Prafialne Centra ŚDM. Pracują one nad ułożeniem programu pobytu oraz przygotowaniem miejsc noclegowych dla naszych gości z zagranicy. Zajmują się również duchowym przygotowaniem naszej młodzieży do spotkania z Ojcem św. Franciszkiem i młodymi z całego świata w Krakowie.

            Wiemy jednak, że bez Was dorosłych nie da się dobrze przygotować Światowych Dni Młodzieży ani w Diecezji, ani w Krakowie. Prosimy zatem duszpasterzy, nauczycieli, rodziców i samorządowców, aby pomogli młodym zorganizować czas duchowego przygotowania do wyjazdu do Krakowa oraz aby włączyli się w projektowanie programu pobytu gości w swoich parafiach. Szczególnym wyzwaniem logistycznym będzie przyjęcie gości z Włoch, Brazylii, Salwadoru czy Rosji w naszych rodzinach.  To może budzić opory z  powodu nieznajomości języków obcych. Należy jednak dodać, że najbardziej komunikatywnym językiem, którym posługują się młodzi różnych ras i kultur jest język serca i język gestów. Ponadto wielu gości, zwłaszcza z Europy Zachodniej, zwraca się do nas z prośbą, aby mogli zamieszkać u klasycznych polskich rodzin, w których są i mama, i tata,  a najlepiej jeszcze babcia i dziadek. Wielu z nich bowiem, na skutek współczesnych negatywnych przeobrażeń, nie zna już takich rodzin. Czy w takiej sytuacji możemy odmówić im naszego świadectwa? Dlatego też w czasie nadchodzącej kolędy księża przyniosą wam, Siostry i Bracia, propozycję przyjęcia dwóch, trzech osób do swojego domu. To przyjęcie nie wymaga nadzwyczajnych warunków lokalowych.

            Na koniec warto podkreślić, że najważniejszym celem w przygotowaniu i przeżyciu Światowych Dni Młodzieży jest ożywienie duszpasterskie naszych wspólnot parafialnych. Chodzi zwłaszcza o ubogacenie lub o zbudowanie od nowa struktur duszpasterstwa młodzieży. Posłuży temu program duchowego przygotowania o nazwie "Deoprofil", który już od nadchodzącego Adwentu powinien zagościć w naszych parafiach i szkołach. Jego przygotowanie i przebieg kładziemy szczególnie na sercu duszpasterzom, sistrom zakonnym, katechetom i wszystkim ludziom dobrej woli, którym zależy na dobru młodego pokolenia Polaków.

            Z głębi serca dziękujemy również za wszelkie wsparcie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. W sposób szczególny dziękujemy osobom starszym i chorym za „wolontariat modlitwy” ofiarowanej za naszą młodzież. Wszystkim parafiom, duszpasterzom i osobom świeckim Diecezji Łomżyńskiej za codzienne odmawianie „Modlitwy o owoce ŚDM Kraków 2016”. Ta modlitwa jest szczególnie ważna. Dziękujemy również za ofiary materialne, które składacie na tacę. Są one przeznaczone wprost na organizację wydarzeń centralnych w Krakowie.

            Od sierpnia br. trwa proces zgłaszania się (rejestracji) naszej młodzieży do udziału w 31. ŚDM w Krakowie. Cieszymy się faktem, że na dzień 10 listopada br. zgłosiło się już około tysiąca ludzi młodych z naszych parafii i szkół. Są to również owoce peregrynacji Symboli ŚDM w parafiach i szkołach.

            Na końcu należy zaznaczyć, że 31. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie to wielka szansa promocji wartości ogólnoludzkich i doświadczenia wiary. Oczywiście były i będą inne przestrzenie spotkania człowieka z Bogiem i człowieka z człowiekiem. Ale to spotkanie, zwłaszcza dla tych, którzy już nie pamiętają czasów św. Jana Pawła II, może stać się pomostem do Jezusa, do odnalezienia sensu życia. Nie chcemy zmarnować tej okazji, która już nigdy nie przydarzy się temu pokoleniu Polaków.

 

Centrum ŚDM Diecezji Łomżyńskiej