header

Dzisiaj jest : 21 czerwca 2024

Parafia Zbawiciela Świata

w Ostrołęce

Dzisiaj Czcimy

2005-04-11T10:00:00+02:00 zbawiciel.ostroleka.pl

Domowy Kościół

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele. Łączy w sobie charyzmaty dwóch ruchów: Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame. Dorobek i doświadczenia obu tych ruchów, jak również nauka Soboru Watykańskiego II o małżeństwie i rodzinie zainspirowały ks. Franciszka Blachnickiego do pracy z rodzinami, do tworzenia ruchu wspólnoty rodzinnej.

DK przyjmuje od Ruchu Światło-Życie - głównie poprzez oazy żywego Kościoła - przede wszystkim wizję Kościoła jako braterskiej wspólnoty (koinonia, communio), realizującej się w znaku małej wspólnoty, dążącej do zrealizowania tej wizji w swojej własnej rodzinie, która powinna stać się małym Kościołem. W ten sposób rodzina ma stać się żywą komórką w organizmie Kościoła lokalnego (parafii), który z kolei jest znakiem powszechnego Kościoła Chrystusowego. Jako żywa komórka w organizmie wspólnoty Kościoła rodzina służy jego wzrostowi przede wszystkim przez wypełnianie funkcji katechumenatu. W jej łonie bowiem dokonuje się zasadniczo proces wrastania młodych pokoleń we wspólnotę wiary i miłości Kościoła.

DK pragnie sobie przyswoić wysoki ideał duchowości małżeńskiej Equipes Notre Dame. DK zwraca szczególną uwagę na formację tej duchowości, czyli na dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Jest ruchem, który chce pomóc małżeństwom, trwającym w sakramentalnym związku, w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Małżeństwa gromadzą się na comiesięcznych spotkaniach kręgu. Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła.
Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ona odpowiedzialna za pracę formacyjną kręgu, za jego życie duchowe, za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego.

Obecnie w rejonie ostrołęckim zawiązanych jest 14 kręgów. Przy naszej parafii działa 5 kręgów:


Małżeństwa z tych kręgów starają się brać aktywny udział w życiu parafii, podejmując różnego rodzaju posługi takie jak: przygotowanie uroczystości kościelnych, asysta liturgiczna.
W ostatnią niedzielę każdego miesiąca na Mszy Św. o godz. 08:30 kręgi Domowego Kościoła przygotowują oprawę liturgiczną (komentarze, czytania przez lektorów, modlitwa wiernych, procesja darów itp.)
16 dnia każdego miesiąca w parafii pw. Św. Antoniego po Mszy Św. o godz. 18:00 wszystkie kręgi z rejonu ostrołęckiego uczestniczą w spotkaniu modlitewno-informacyjnym. Poprzedzająca to spotkanie Eucharystia odprawiana jest w intencji małżeństw z Domowego Kościoła.

Szczegółowych informacji nt. wspólnoty Domowy Kościół można uzyskać u osób odpowiedzialnych:

  • Beata i Grzegorz Żebrowscy - para rejonowa


    Rafał Sznyter{nl}