header

Dzisiaj jest : 22 lipca 2024

Parafia Zbawiciela Świata

w Ostrołęce

Dzisiaj Czcimy

Duszpasterze

 
Księża obecnie pełniący posługę w parafii

ks. Jarosław Kotowski, proboszcz od 2022

Ks. Jarosław Kotowski

Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 r. Od 2004 roku wykładał katechetykę, pedagogikę i ćwiczenia katechetyczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. W ostatnich latach pełnił wysokie funkcje kościelne w naszej diecezji. Był przewodniczącym Wydziału Wychowania i Nauczania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, następnie rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, a ostatnio Wikariuszem Biskupim ds. stałej formacji kapłanów.

Urząd proboszcza parafii Zbawiciela Świata w Ostrołęce ksiądz prałat Kotowski obejmie 1 września 2022 r.

Kontakt:
Adres: ul. Goworowska 49, 07-410 Ostrołęka
Telefon: 29 760 59 07 wew. 12
jkotowski@o2.pl

ks. mgr Zbigniew Grodzki, wikariusz od 2016

Ks. Zbigniew Grodzki

Urodzony 5.06.1966r. w Wyskokiem Mazowieckim. Pochodzący z parafii Kulesze Kościelne. Wyświęcony 29.06.1991 roku w Łomży przez bp Juliusza Paetza. Pracował w parafiach: Wąsosz - 1991r., Mały Płock - 1992r., Wyszków św. Idziego - 1994r., Długosiodło - 1997r., Łapy św. Jana Chrzciciela - 2005r., Ostrołęka Zbawiciela Świata - 2016r.

 

Kontakt:
Adres: ul. Goworowska 49, 07-410 Ostrołęka
Telefon: 29 760 59 07 wew. 23

zbigniew.grodzki@wp.pl


ks. mgr Cezary Czarkowski, wikariusz od 2011

zdjeciaUrodził się 7 lutego 1975 r. w Przasnyszu. Pochodzi z parafii Amelin, w której przyjmował sakramenty. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Amelinie, a wykształcenie średnie zdobył w Krasnosielcu. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży w 1995 r. i zakończył je broniąc pracę magisterską z teologii na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Biskup Stanisław Stefanek wyświęcił go na kapłana 26 maja 2001 r. Pracował jako wikariusz w parafii Kobylin (2001-2005), Łomży (Miłosierdzia Bożego) (2005-2011). Od 25 sierpnia 2011 r. pracuje w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce.
 
Kontakt:
Adres: ul. Goworowska 49, 07-410 Ostrołęka
Telefon: 29 760 59 07 wew. 16,
cc75@wp.pl
 

ks. Damian Kurpiewski, wikariusz od 2022

Ks Damian Kurpierwski

Pochodzi z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łęgu Starościńskim. Biskup Janusz Stepnowski wyświęcił go na kapłana 28 maja 2022 r.  

 

 

Kontakt:
Adres: ul. Goworowska 49, 07-410 Ostrołęka
Telefon: 29 760 59 07 wew. 20

 

 


ks. Patryk Wolanowski, wikariusz od 2023

ks. Patryk Wolanowski

Pochodzi z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach. Biskup Janusz Stepnowski wyświęcił go na kapłana 27 maja 2023 r.  

 

 

Kontakt:
Adres: ul. Goworowska 49, 07-410 Ostrołęka
Telefon: 29 760 59 07 wew. 24

 


 

ks. Mieczysław Kobrzeniecki, emeryt od 1995

Urodził się 29 września 1943 r. we wsi Rozwory (powiat Ostrołęka). Pierwsze sakramenty przyjął w kościele parafialnym w Miastkowie. W 1958 r. wyjechał do szkoły średniej do Poznania. Skończył Technikum Budowlane w 1964 r. Ponad rok pracował w Poznańskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego. W 1965 r. wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Ks. Bp Franciszek Jedwabski udzielił święceń kapłańskich 22 maja 1972 r. w kaplicy seminaryjnej. W Archidiecezji poznańskiej pracował jako wikariusz w: Ostrorogu (1972 – 1975), Kostrzynie Wlkp. (1975 – 1981), Szamotułach (Kolegiata) - równocześnie został kapelanem Domu Dziecka. W czasie pracy wikariusza poważnie chorował i był operowany. Od 1986 r. został proboszczem parafii Psarskie a od 1988 parafii Bucz. W lipcu 1995 r. powrócił w rodzinne strony. Pomagał w parafii św. Antoniego. Od 25 sierpnia 2001 r. służy pomocą w parafii Zbawiciela Świata w Ostrołęce.
 
Kontakt:
Adres: ul. Br. Żebrowskiego 4/4, 07-410 Ostrołęka
Telefon: 29 760 68 42

Ks. kan. Jan Rogowski, emeryt od 2013

Ks. Jan Rogowski

Urodził się 1 maja 1943 roku w Supach. Wyświęcony na kapłana 1 czerwca 1968 roku przez ks. biskupa Czesława Falkowskiego. Jako wikariusz pracował w: Poryte, Wiżajny, Rutki, Raczki, Miastkowo, Szczuczyn, Kobylin, Rajgród, Kadzidło. Administrator w Wachu (zlecono budowę kościoła). Proboszcz w Wachu, Grabowie, Krasnosielcu (dziekan dekanatu krasnosielckiego), Lubotyniu. Od czerwca 2013 r. służy pomocą w parafii Zbawiciela Świata w Ostrołęce.
 
Kontakt:
Adres: ul. Goworowska 35/23; 07-410 Ostrołęka
 
 
 
Księża, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie

Śp. Ks. kan. Jerzy Gosk ( rektor) – pracował w latach 1986 - 1989
Ks. kan. Piotr Zabielski – pracował w latach 1989 - 1993
Ks. Marek Natkowski– pracował w latach 1993 -1995
Ks. kan. mgr Jan Franciszek Świerad, proboszcz od 1995 do 2022
Jan ŚwieradUrodził się 17 listopada 1952 r. w Oleśnicy Śląskiej (par. Zbytowa). Uczył się w szkole podstawowej w miejscowości Zbytowa a następnie zdał maturę w prywatnym LIII Liceum Ogólnokształcącym Stowarzyszenia PAX pw. Św. Augustyna w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął z rak bp. Mikołaja Sasinowskiego 26 maja 1979 r. w Katedrze Łomżyńskiej. Jako wikariusz pracował w parafiach: Miastkowo (1979-1981), Wysokie Maz. (1981-88). W latach 1981-1988 pełnił posługę kapelana szpitala w Wysokie Maz.. W 1988 został skierowany jako wikariusz do pracy w parafii NSJ w Augustowie. W 1.07.1990 r. otrzymał nominacje na proboszcza parafii Zuzela. 2.12.1991-23.04.1996 członek rady kapłańskiej. W Zuzeli pielęgnował tam tradycję związane z osobą Prymasa Tysiąclecia a w 1994 r. współorganizował uroczystości ku czci Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego. Został podniesiony do godności kanonika honorowego Kapituły Katedralnej w Łomży 23 czerwca 1994 r. Od 17 czerwca 1995 r. proboszcz w parafii Zbawiciela Świata w Ostrołęce. Od 1999 r.pełni także funkcję wicedziekana dekanatu Ostrołęka św. Antoniego. 5.09.1995-3.09.1999 ojciec duchowny dekanatu pw. Św. Antoniego w Ostrołęce. 1.05.1997-31.08.1998 kapelan DPS w Ostrołęce. Od 19.11.2003 kapalen Hospicjum Domowego w Ostrołęce. Od 1.09.2012 r. pełni funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Parlamentarzystów i Samorządowców rejonu ostrowskiego i ostrołęckiego.
 
Wikariusze
Śp. Ks. Piotr Kapliński – pracował w latach 1987 - 1989
Ks. Janusz Kotowski – pracował w latach 1988 – 1991
Ks. kan. Jan Mrowca – pracował w latach 1989 – 1992
Śp. Ks. Janusz Figoń – pracował w latach 1991 – 1992
Ks. Tadeusz Kaczyński – pracował w latach 1991 – 1995
Ks. Edward Łapiński – pracował w latach 1992
Ks. prał. Jan Okuła – pracował w latach 1992 - 1993
Ks. Mirosław Sebunia – pracował w latach 1992 – 1994
Ks. Szczepan Borkowski – pracował w latach 1993 – 1995
Ks. Jan Kisłowski – pracował w latach 1995 – 1996
Ks. Stanisław Sutkowski – pracował w latach 1995 – 1997
Ks. Andrzej Stypułkowski – pracował w latach 1995 – 1996
Ks. Stanisław Śliwowski – pracował w latach 1996 – 1997
Ks. Andrzej Polakowski – pracował w latach 1996 – 2002
Śp. Ks. Stanisław Kuroś – pracował w latach 1997 – 1998
Ks. Jerzy Niestępski – pracował w latach 1998 – 2000
Ks. Wojciech Nitkowski – pracował w latach 2000 – 2001
Śp. Ks. Stanisław Artur Sutuła – pracował w latach 2001 – 2002
Ks. Roman Łempicki – pracował w latach 2002 - 2003
Ks. Dariusz Łapiński – pracował w latach 1998 - 2005
Ks. Szymon Pieńkowski - pracował w latach 2005 - 2006
Ks. Wiesław Chmielewski - pracował w latach 2003 - 2008
Ks. Robert Sulich - pracował w latach 2002 - 2011
Ks. Jarosław Truszkowski - pracował w latach 2008 - 2012
Ks. Artur Ryszewski - pracował w latach 2006 - 2012
Ks. Robert Szulencki - pracował w latach 2012 - 2014
ks. Grzegorz Karwowski - pracował w latach 2012 - 2015
ks. Marek Średnicki pracował w latach 2014 - 2017
ks. Zbigniew Kierzkowski - pracował w latach 2017 - 2018
ks. Adam Ulatowski - pracował w latach 2015 - 2019
ks. Dariusz Kłosiński - pracował w latach 2019 - 2021
ks. Mariusz Jabłoński - pracował w latach 2018 - 2022
ks. Adam Luberski - pracował w latach 2021 - 2022
ks. Mateusz Dembiński - pracował w latach 2022 - 2023
 
 
Księża pochodzący z parafii
Śp. Ks. Antoni Kin Wyświęcony 1932 r.
Śp. Ks. Jan Dobek Wyświęcony 1948 r.
O. Kazimierz Mikulski CSSR Wyświęcony 1982 r. Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści)
Ks. Roman Karaś Wyświęcony 29.06.1991, diecezja łomżyńska
Ks. Dariusz Święcki Wyświęcony 25.05.1996 r. diecezja łomżyńska
 
 
Ks. Artur Dobrzyński

Urodził się 30 października 1974 r. w Ostrołęce. W mieście urodzenia ukończył Szkołę Podstawową nr 7 i ZSZ nr 4 Technikum Gastronomiczne. Po maturze zdał egzaminy wstępne do Akademii Podlaskiej w Siedlcach, którą skończył z tytułem magistra zarządzania. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży wstąpił we wrześniu 2003 r. Diakonat przyjął 10 maja 2008r. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 2009r. podczas Mszy świętej w łomżyńskiej katedrze z rąk Ks. Bpa Stanisława Stefanka.


ks. Grzegorz Suchta

Urodził się 26 stycznia 1983 r. w Ostrołęce. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 7 i Technikum Elektroniczne w ZSZ nr 1. Do tej pory uczestniczył w Oazach, wielu pielgrzymkach na Jasną Górę oraz w wyprawach rowerowych organizowanych przez znajomych kapłanów. Po maturze zdał egzaminy do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, w którym uczy się od września 2003r. Diakonat przyjął 10 maja 2008r. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 2009r. podczas Mszy świętej w łomżyńskiej katedrze z rąk Ks. Bpa Stanisława Stefanka.


ks. Grzegorz Pędzich

Urodził się 22 stycznia 1986 r. w Ostrołęce. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 1 i I LO w Ostrołęce. Interesuje się dziedzinami nauki związanymi z biologią i chemią a także starożytnymi cywilizacjami. Lubi uprawiać sport a szczególnie piłkę nożną, którą przez pewien okres trenował w klubie HID Korona Ostrołęka. We wrześniu 2005 r. zdał egzaminy i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. W dniu 1 marca 2009 r. przyjął posługę akolitatu. Został wyświęcony na diakona 8 maja 2010 r. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 2011r. podczas Mszy świętej w łomżyńskiej katedrze z rąk Ks. Bpa Stanisława Stefanka.