header

Dzisiaj jest : 28 maja 2024

Parafia Zbawiciela Świata

w Ostrołęce

Dzisiaj Czcimy

2005-04-13T15:08:48+02:00 zbawiciel.ostroleka.pl

Hospicjum Domowe

OPIEKI PALIATYWNEJ I DŁUGOTERMINOWEJ
NZOZ Caritas


Hospicjum powołane jest do sprawowania wszechstronnej opieki medycznej, psychologicznej, duchowej i społecznej nad chorymi, znajdującymi się w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz dla opieki nad ich rodzinami.

Celem jest umożliwienie choremu najpełniejszego przeżycia terminalnego okresu choroby poprzez leczenie objawowe, pielęgnację oraz towarzyszenie choremu oraz jego rodzinie w trudnej drodze cierpienia, jaką przechodzą. Aby to osiągnąć, opiekę i towarzyszenie choremu podejmuje zespół hospicyjny, w skład którego wchodzą: lekarze, psycholodzy, pielęgniarki, rehabilitanci, osoby duchowne przez współpracę z rodziną chorego.

Opieka paliatywna
Celem tej opieki jest poprawienie jakości życia tych chorych i ich rodzin. Opieka ta obejmuje zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpienia psychicznego i duchowego oraz wspierania rodziny chorych w czasie trwania choroby.

Warunki objęcia chorego opieką paliatywną

 • rozpoznanie lekarskie terminalnej fazy choroby nie poddającej się leczeniu przyczynowemu
 • potrzeby terminalnie chorego
 • zgoda pacjenta lub jego rodziny wyrażona na piśmie
 • wypisanie pacjenta (wydeklarowanie z listy lekarza rodzinnego POZ w przypadku objęcia opieką przez hospicjum domowe).

  Opieka długoterminowa domowa jest to rodzaj opieki, którą mogą zostać objęci chorzy z brakiem zdolności do samo opieki lub ze znacznym jej ograniczeniem, u których zakończono proces diagnostyczny i intensywnego leczenia w oddziale szpitalnym.
  Jednocześnie wymagają oni dalszego leczenia, intensywnej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji, usprawniania w warunkach domowych.

  Opieką w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby.
 • Stan po udarze mózgu.
 • Stan po uszkodzeniu rdzenia kręgowego.
 • Stan po urazach, złamaniach, amputacjach.
 • Stan po zabiegach operacyjnych z trudno gojącymi się ranami.
 • Rany trudno gojące się i odleżyny.
 • Ciężka niewydolność krążeniowo - oddechowa, nerek, wątroby.
 • Cukrzyca i powikłania cukrzycowe.
 • Schorzenia reumatoidalne.

  Praca w domu chorego:
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 7:30 - 20:00

  Hospicjum zostało zainicjowane i działa dzięki ofiarności wielu ludzi dobrej woli. Opieka hospicyjna jest nieodpłatna dla chorego i jego rodziny.

  Adres:
  ul. Goworowska 49
  07-410 Ostrołęka

  tel./fax. - 029 769 33 50

  www.ostroleka.caritas.pl
  email: hospicjum.ostroleka@caritas.pl

  xRS