header

Dzisiaj jest : 28 maja 2024

Parafia Zbawiciela Świata

w Ostrołęce

Dzisiaj Czcimy

2005-04-16T10:00:00+02:00 zbawiciel.ostroleka.pl

Odnowa w Duchu Świętym "WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ"

Nasza wspólnota istnieje od czerwca 2002 r. i liczy ok. 80 osób, które tworzą 7 - 8 osobowe „grupki dzielenia”. Na cotygodniowe spotkania zapraszamy wszystkich chcących doświadczyć wspólnoty, spontanicznej modlitwy i radosnych śpiewów. Formacja członków grupy dokonuje się podczas Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy (REO), systematycznych spotkań połączonych z czytaniem Pisma Świętego, modlitwą i dzieleniem się doświadczeniem Boga w swoim życiu.

Spotkania grupy – wtorek godz. 19:00

I wtorek miesiąca – Msza św. z modlitwą o uzdrowienie
II wtorek miesiąca – spotkanie w sali św. Jana
III wtorek miesiąca – Adoracja Najświętszego Sakramentu
IV wtorek miesiąca – spotkanie w sali św. Jana
V wtorek miesiąca (jak jest) - Msza święta wspólnotowa

Ponadto nasza wspólnota zajmuje się oprawą liturgiczną i muzyczną Mszy św. o godz. 18:00 w II niedzielę miesiąca.

Osoby odpowiedzialne za wspólnotę:

Lider – Lena Parda
Ksiądz opiekun – ks. Cezary Czarkowski; tel. 29 7606822, w.16; cc75@wp.pl

Adres wspólnoty: www.odnowa.eostroleka.pl

Czym jest Odnowa?

Odnowa w Duchu Świętym (nazywana też Odnową Charyzmatyczną) pomaga odkryć współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim. Większość członków ruchu charyzmatycznego to osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe, czysto formalne chrześcijaństwo, jest namiastką życia w Bogu. To, co dotychczas budziło ich niechęć i znudzenie - modlitwa, lektura Pisma Świętego, sakramenty - zaczynało być fascynującą przygodą, "motorem" napędzającym życie. Charyzmatycy są członkami grup modlitewnych - w Polsce jest ich ponad 750, gromadzą one ok. 30 tys. stałych członków. Spotkania odbywają się zwykle co tydzień. Chociaż ich program bywa różny, jest w nim miejsce na żywą, spontaniczną modlitwę wspólnotową (charakterystyczny element ruchu charyzmatycznego), rozmowy w małych grupach i katechezę. Zazwyczaj spotkania takie są otwarte, wszyscy goście są więc mile widziani.

Struktura Odnowy

Odnowa w Duchu Świętym nie ma jednolitej struktury. Każda ze wspólnot działa niezależnie i w sensie prawnym podlega biskupowi miejsca. Celem Odnowy nie jest stworzenie ujednoliconego ruchu o ścisłej strukturze, ale uwrażliwienie każdego chrześcijanina i wspólnoty na dary duchowe (charyzmaty), których Bóg udziela każdemu inaczej. Powstała jednak struktura, dzięki której wspólnoty mogą wymieniać miedzy sobą doświadczenia, organizować ogólnopolskie akcje, prowadzić domy rekolekcyjne i utrzymywać kontakty z ruchem charyzmatycznym na świecie. W większości polskich diecezji działa po dwóch koordynatorów Odnowy: jeden wyznaczony przez biskupa kapłan i jedna osoba świecka, wybierana przez liderów wspólnot istniejących na terenie diecezji. Natomiast obszar całej Polski obejmuje swym działaniem Krajowy Zespół Koordynatorów. W jego skład wchodzą koordynatorzy diecezjalni (duchowni i świeccy), przedstawiciele związanych z Odnową dzieł (np. wydawnictwa, czasopisma) oraz inne powołane do tego grona osoby.

Historia

Początki ruchu charyzmatycznego sięgają 1901 roku, kiedy to zaobserwowano ożywienie religijne we wspólnotach protestanckich. W Kościele katolickim Odnowa w Duchu Świętym narodziła się w latach 60 - tych XX-tego wieku, a do Polski trafiła w roku 1975. Obecnie w naszym kraju jest to jeden z największych ruchów katolickich, liczący kilkadziesiąt tysięcy stałych członków i ok. 200 tys. sympatyków. Członkowie Odnowy w Duchu Świętym nie ograniczają się tylko do troski o własny wzrost duchowy, ale starają się też wychodzić na zewnątrz. Prowadzą wiele akcji ewangelizacyjnych, m.in. na ulicach miast i w zakładach karnych. Pomagają przygotowywać młodzież do bierzmowania. Z Odnowy wywodzi się wielu kleryków i katechetów. Polscy charyzmatycy byli inicjatorami licznych przedsięwzięć wydawniczych; m.in. miesięcznika List i krakowskiego Wydawnictwa m, obecnie jednego z największych wydawców katolickich w kraju. Odnowa dała początek innym wspólnotom religijnym, jak francuska Wspólnota Emanuel czy polska Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej.

Dorota