header

Dzisiaj jest : 21 czerwca 2024

Parafia Zbawiciela Świata

w Ostrołęce

Dzisiaj Czcimy

2005-04-10T15:07:51+02:00 zbawiciel.ostroleka.pl

Parafialny Zespół CARITAS

Parafialny Zespół Caritas przy parafii Zbawiciela Świata w Ostrołęce działa od września 2004 r. Utworzony jest w ramach Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Jest organizacją charytatywną działającą w oparciu o statut zatwierdzony przez Dyrektora Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

W skład zarządu zespołu Caritas wchodzą:

 • ks. kanonik Jan Świerad - przewodniczący
 • Tadeusz Nosek - prezes
 • Tomasz Damięcki - wiceprezes
 • Krystyna Domańska - sekretarz
 • Irena Nosek - skarbnik
 • Teresa Dymińska - członek
 • Irena Kurpiowska - członek
 • Adam Sękowski – członek


  Wszyscy członkowie zespołu pracują społecznie.

  Zespół swoją działalnością obejmuje najbardziej potrzebujących (ubogich, bezrobotnych, samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych) z naszej parafii. Stałą pomocą objętych jest 98 rodzin, tj. około 400 osób.

  Członkowie zespołu pełnią dyżury w czwartek w godzinach: 16:30 - 18:00.

  W tym czasie wydawana jest żywność pochodząca z nadwyżek unijnych oraz zakupiona z funduszy parafialnych, przekazywanych przez ofiarodawców i pozyskiwanych ze sprzedaży świec, zniczy, makulatury. W okresie przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy w kościele zbierana jest żywność jako dar dla ubogich. Z zebranych w ten sposób produktów Zespół przygotowuje paczki świąteczne dla podopiecznych.

  Parafialny Zespół Caritas zwraca się z prośbą do zakładów pracy, instytucji oraz osób prywatnych o wsparcie dzieła pomocy najuboższym.

  JEŚLI MASZ WRAŻLIWE SERCE - WSPOMÓŻ POTRZEBUJĄCYCH. PODARUJ ŻYWNOŚĆ LUB PRZEKAŻ OFIARĘ PIENIĘŻNĄ NA JEJ ZAKUP.

  Caritas - Parafia Zbawiciela Świata w Ostrołęce
  Bank Pekao S.A. I O/Ostrołęka 06 1240 1691 1111 0000 0747 1416

  Irena Nosek