header

Dzisiaj jest : 17 kwietnia 2024

Parafia Zbawiciela Świata

w Ostrołęce

Dzisiaj Czcimy

Święty Aldobrand, biskup

Aldobrand urodził się w 1164 r. Co do miejsca jego narodzin - zdania są podzielone; jedni twierdzą, że przyszedł na świat w Sorrivoli w diecezji Cesena, inni wskazują na region Sarsina-Galeata. Z pewnością kształcił się w Rawennie (1199 r.). Po kilkunastu latach został wybrany proboszczem katedry w Rimini; pełnił ten urząd od 1212 do 1218 r.
Wskutek zatargu z patarami (radykalny ruch w Lombardii, występujący przeciwko konkubinatowi wśród duchowieństwa, symonii i gromadzeniu majątków w beneficjach) musiał opuścić miasto. W 1228 r. został biskupem Fossombrone. Od razu przystąpił do budowy nowej katedry; przed śmiercią zdołał ją prawie w całości ukończyć.
Zmarł 30 kwietnia 1247 r. Jego ciało złożono w urnie pod ołtarzem w wybudowanej przez niego katedrze.

Źródło: brewiarz.pl