header

Dzisiaj jest : 22 lipca 2024

Parafia Zbawiciela Świata

w Ostrołęce

Dzisiaj Czcimy

2023-12-24T13:11:42+01:00 zbawiciel.ostroleka.pl

Życzenia Biskupa Łomżyńskiego z okazji Uroczystości Narodzenia Pańskiego 2023

Życzenia Biskupa Łomżyńskiego z okazji Uroczystości Narodzenia Pańskiego 2023

Drodzy Bracia i Siostry, umiłowani Diecezjanie i Goście.

Już niebawem Liturgia prowadzić nas będzie w duchowej pielgrzymce do Betlejem, by adorować Słowo, które stało się Ciałem. Jezus, Syn Maryi, ale i Syn Boży, zechciał zstąpić na ziemię, by dokonać naszego odkupienia. On przynosi nam Swe błogosławieństwo i obdarza darami łaski.

Oddając Mu cześć prosimy o te dary, a szczególnie o dar pokoju dla naszych serc, dla naszych rodzin, dla krewnych i przyjaciół. Prosimy o Chrystusowy pokój dla tych krajów i ludów, które właśnie w tym czasie doświadczają konsekwencji różnych wojen i konfliktów. Niech Jezus, Książę Pokoju (por. Iz 9,5) wspiera każdy ludzki wysiłek zmierzający do zakończenia przelewania ludzkiej krwi i zaprzestania niszczenia ludzkiego mienia.

Wraz z Biskupem Tadeuszem przesyłamy Wam - umiłowani Bracia i Siostry, życzenia obfitości fiask Bożych, Chrystusowego pokoju i z serca błogosławimy.

Janusz Stepnowski

Wasz Biskup